Kommunledning och digitalisering

Vi närmar oss digitaliseringen i två avsnitt om digital utveckling i kommunerna och gemensamma digitala lösningar. Betydelsen av informationens livscykel understryks i den digitala världen. 

Du hittar information om kommunstyrning och verktyg på sidorna om kommunledning.

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till att stärka och utveckla förutsättningarna för representativ demokrati och kommunernas direkta deltagande. Vi öppnar också upp sätt och medel för att främja inkluderingen av kommuninvånarna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.