Kommunledning och digitalisering

Vi närmar oss digitaliseringen i två avsnitt om digital utveckling i kommunerna och gemensamma digitala lösningar. Betydelsen av informationens livscykel understryks i den digitala världen. 

Du hittar information om kommunstyrning och verktyg på sidorna om kommunledning.

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till att stärka och utveckla förutsättningarna för representativ demokrati och kommunernas direkta deltagande. Vi öppnar också upp sätt och medel för att främja inkluderingen av kommuninvånarna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.