De förtroendevaldas ställning

Återkallande av förtroendeuppdrag

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

En enskild förtroendevalds uppdrag kan återkallas endast på grund av brott.

Uppdraget för ett organ i sin helhet eller dess presidium kan återkallas på grund av bristande förtroende.

Oavsättligheten uppvägs av att förtroendeuppdraget är tidsbegränsat. En förtroendevald väljs till sitt uppdrag för organets mandattid. Fullmäktiges mandattid är fyra år. De övriga organens mandattid bestäms i allmänhet av fullmäktige.

Läs mer

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.