Förskoleundervisning

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Bestämmelser om förskoleundervisning finns i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Året innan läroplikten börjar ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar om året. 

Mer information:

Lagen om grundläggandeutbildningexternal link

Lagen om småbarnspedagogikexternal link

Förordning om småbarnspedagogik

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman