Avtal och skadestånd

Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandling

De allmänna avtalsvillkoren för offentlig IT-upphandling (JIT 2015) har beretts som en del av JHS-systemet och publicerats som rekommendation JHS-166. Den offentliga förvaltningens rekommendationssystem (JHS) avskaffades när informationsförvaltningslagen (634/2011) upphävdes genom informationshanteringslagen (906/2019) år 2020.

Avtalsvillkoren innehållsmässigt de samma sedan 2015

I avtalsvillkoren har man inte beaktat de krav som föranleds av dataskyddslagstiftningen (EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och dataskyddslagen för brottmål 1054/2018) eller informationshanteringslagen.

I avtalsvillkoren har man inte heller tagit hänsyn till de krav som följer av olika sanktioner, däribland de sanktioner mot Ryssland som Europeiska unionens råd har beslutat om.

Finansministeriet uppmanar därför upphandlande enheter som använder sig av avtalsvillkoren för offentlig IT-upphandling att kontrollera att det aktuella ansvar och de skyldigheter som följer av lagstiftningen och sanktionerna har fastställts i upphandlingskontrakten. Därför bör avtalsvillkoren inte direkt som sådana inkluderas i anbudsförfrågningar eller upphandlingskontrakt.   

Finansministeriet utreder under 2022 behovet av att göra ändringar i JIT-avtalsvillkoren.

 

Läs mer

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.