Val

I Finland väljs genom allmänna val riksdag, republikens president, kommunernas fullmäktige, välfärdsområdenas fullmäktige samt ledamöterna till Europaparlamentet.

Ur kommunernas synpunkt är kommunalvalet det viktigaste valet. Följande kommunalval förrättas 13.4.2025. Kommunalval förrättas samtidigt som välfärdsområdesvalet. 

Mer om temat:

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.