Val

I Finland väljs genom allmänna val riksdag, republikens president, kommunernas fullmäktige, välfärdsområdenas fullmäktige samt ledamöterna till Europaparlamentet.

Ur kommunernas synpunkt är kommunalvalet det viktigaste valet. Följande kommunalval förrättas 13.4.2025. Kommunalval förrättas samtidigt som välfärdsområdesvalet. 

Mer om temat:

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.