Val

I Finland väljs genom allmänna val riksdag, republikens president, kommunernas fullmäktige, välfärdsområdenas fullmäktige samt ledamöterna till Europaparlamentet.

Ur kommunernas synpunkt är kommunalvalet det viktigaste valet. Följande kommunalval förrättas 13.4.2025. Kommunalval förrättas samtidigt som välfärdsområdesvalet. 

Mer om temat:

 

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.