FM i kommunal kommunikation 2024

Kuntaviestinnän SM 2024

Har din kommun genomfört en kommunikationskampanj eller åtgärd som borde få mer synlighet, heder och ära?  

FM i kommunal kommunikation samlar kommunernas och regionernas kommunikatörer för att lära sig god praxis av varandras bidrag.  

Två kategorier: kommunikationskampanj och kommunikationsåtgärd 

I FM i kommunal kommunikation kan alla åtgärder och kampanjer som genomförts under 2022–2023 delta. 

Tävlingskategorierna: 

  1. Årets kommunikationskampanj 
    I denna kategori deltar kommunikationsprojekt som liknar kampanjer. De är tidsbundna, de har en början och någon form av avslutning. Kampanjen kan också vara pågående, förutsatt att man redan fått fram resultat. I denna kategori ingår traditionella marknadsföringskampanjer. 
  2. Årets kommunikationsåtgärd 
    I denna kategori ingår åtgärder inom mer traditionell kommunikation om ändringar i varaktiga verksamheter. Här handlar det i stor utsträckning om utveckling av arbetet inom kommunikationen. I denna kategori ingår till exempel nya sätt att använda sociala medier, nya koncept i webbtjänsterna och nya sätt att samarbeta med media. 

Viktiga datum år 2024 

Tävlingsbidragen ska lämnas in senast på fredag 22.3 kl. 16. Anmälan till tävlingen sker med denna blankett (på finska). Sedan får ni en länk där material i anslutning till tävlingsbidragen kan laddas upp. 

Juryn arbetar under april–maj. 

Tävlingen avgörs och priserna delas ut på tisdag 14.5 under kvällstillställningen på mötet för kommunala kommunikatörer (på finska). 

Sex finalister presenteras på mötet för kommunala kommunikatörer 

Juryn väljer tre finalister i vardera kategorin. De sammanlagt sex finalisterna presenteras på mötet för kommunala kommunikatörer i Kuopio, 14.5.2024. Samma kväll utses vinnarna i båda kategorierna. 

Priset är 10 000 euro synlighet i Sanomas kanaler och fördelas mellan pristagarna på det sätt som juryn fastställt. 

Juryns sammansättning 

I juryn ingår: 

  • Jaakko Helenius, verksamhetsledare, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry)  
  • Jenni Rinkinen, Sanoma Abp. 
  • Tony Hagerlund, utvecklingschef för kommunikationen, Kommunförbundet rf. 

Arrangörer 

Tävlingsarrangörer är Kommunförbundet och Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer rf (SEKES ry). Tävlingens samarbetsföretag Sanoma bidrar med kampanjpriser.  

Tävlingen ordnas nästa gång om två år, 2026. FM i kommunal kommunikation är delvis en fortsättning på den tidigare tävlingen FM i kommunal marknadsföring som ordnats 17 gånger. 

Läs mer om dessa teman