Integration på svenska

Finlands officiella tvåspråkighet ger möjlighet att välja finska eller svenska som integrationsspråk. Det är möjligt att göra den allmäna språkexamen som krävs för finskt medborgarskap på svenska. I praktiken är det i tvåspråkiga kommuner det är möjligt att välja svenska som första integrationsspråk. Om det finns tillräckligt många som vill läsa svenska ordnas integrationsutbildning.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen