Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner

Nya hållbara kommuner är Kommunförbundets vision om hur framtidens kommuner byggs. Målet är att lägga grunden för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och teknologiskt hållbara kommuner. I projektet Nya hållbara kommuner utarbetas intressebevakningsmålen för framtidens kommuner och visioner för olika typers kommuner.

Arbetet med Nya hållbara kommuner sker via Kommunförbundets nätverk, utnyttjar undersökningar och prognosmaterial samt information som erhållits från workshoppar, idémöten och gruppintervjuer.

Första visionen: Allmän vision


"Kommunen är invånarnas hem. Kommunen skapar en bra vardag där man tar hänsyn till alla både i den digitala och den fysiska miljön. Kommunen bygger sin framtid långsiktigt, beaktar flera infallsvinklar och samarbetar med andra." - Allmän vision / Nya hållbara kommuner

Andra visionen: Stora städer


"De stora städerna är motorer för tillväxt och utveckling. Dessa mångkulturella och internationella centrum för livskraft har kapacitet att jämsides med staten ansvara för omfattande uppgifter och på flera sätt bidra till alla invånares jämlika möjligheter till välfärd." - Stora städer / Nya hållbara kommuner

Tredje visionen: Regionstäder


"I de dynamiska regionstäderna är det lätt att kombinera arbete och fritid – frimodig utveckling med respekt för traditioner. Kompetens och tillgänglighet gör regionstäderna till stöttepelare i det industriella Finland." - Regionstäder / Nya hållbara kommuner

Fjärde visionen: Kranskommuner


"Kranskommunerna känner sitt värde, de är ett uttryck för tillväxt, flinka utvecklare som främjar livskraften i stadsregionen. Kranskommunerna är modellkommuner för digitala lösningar och nya sätt att förflytta sig. De bidrar genom sitt arbete och samarbete till en fungerande service och en bekväm vardag för alla, gamla och unga." - Kranskommuner / Nya hållbara kommuner

Femte visionen: Små kommuner


"I små kommuner är vi nära människorna – verksamhetskulturen är smidig, snabb och innovativ. En liten kommun erbjuder ofta ett naturnära liv. En trivsam boendemiljö med gott om plats är en del av en multilokal livsstil. Obegränsat och snabbt bredband gör det möjligt att arbeta och utföra ärenden oberoende av var man befinner sig." - Små kommuner / Nya hållbara kommuner

Sjätte visionen: Svensk- och tvåspråkiga kommuner


"En tvåspråkig kommun är mångfacetterad, internationell och innovativ och dess invånare mår bra. Tvåspråkigheten och den nordiska dimensionen ses som en fördel. Service tillhandahålls på ett mångsidigt och hållbart sätt, tillsammans och med nya lösningar och plattformar." - Svensk- och tvåspråkiga kommuner / Nya hållbara kommuner

 

"Kommunen är invånarnas hem. Kommunen skapar en bra vardag där man tar hänsyn till alla både i den digitala och den fysiska miljön. Kommunen bygger sin framtid långsiktigt, beaktar flera infallsvinklar och samarbetar med andra."

- Allmän vision 2030 / Nya hållbara kommuner

centred-liftup

Nya hållbara kommuner - våra mål

Kommunerna står inför förändringar som saknar motstycke. Här är våra mål.

lateral-image-left

Publikation om hållbara kommuner 2030 – framtidsbilder

Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner. Arbetet utmynnade i rapporten Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030).

lateral-image-left

Hållbar utveckling i kommunerna och FN:s Agenda 2030

En hållbar kommun tryggar möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor och beaktar samtidigt naturens bärkraft och planetens hållbara gränser. FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 är en referensram som styr den hållbara utvecklingen.

lateral-image-right
tags
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekt- och kommunikationssakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Ansvarsområden
  • Kommunikation om nya hållbara kommuner
  • nätverket för gemensamma digitala lösningar
  • kommunikation kring kommunernas digitala utveckling
  • projektet Digitalisering i det kommunala arbetet