Visionsarbete kring framtidens kommun

Nya hållbara kommuner

Nya hållbara kommuner är Kommunförbundets vision om hur framtidens kommuner byggs. Målet är att lägga grunden för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och teknologiskt hållbara kommuner. I projektet Nya hållbara kommuner utarbetas intressebevakningsmålen för framtidens kommuner och visioner för olika typers kommuner.

Arbetet med Nya hållbara kommuner sker via Kommunförbundets nätverk, utnyttjar undersökningar och prognosmaterial samt information som erhållits från workshoppar, idémöten och gruppintervjuer.

 

"Kommunen är invånarnas hem. Kommunen skapar en bra vardag där man tar hänsyn till alla både i den digitala och den fysiska miljön. Kommunen bygger sin framtid långsiktigt, beaktar flera infallsvinklar och samarbetar med andra."

- Allmän vision 2030 / Nya hållbara kommuner

centred-liftup
lateral-image-left

Nya hållbara kommuner -intervjuserie

I program Nya hållbara kommuner har man ur utvecklingsperspektiv identifierat centrala utmaningar och möjligheter. I den här intervjuserien frågar vi kommundirektörerna hur dessa fenomen kommer till uttryck i hela kommunsektorn.

lateral-image-right

Nya hållbara kommuner - våra mål

Kommunerna står inför förändringar som saknar motstycke. Här är våra mål.

lateral-image-right

Publikation om hållbara kommuner 2030 – framtidsbilder

Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner. Arbetet utmynnade i rapporten Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030).

lateral-image-left

Hållbar utveckling i kommunerna och FN:s Agenda 2030

En hållbar kommun tryggar möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor och beaktar samtidigt naturens bärkraft och planetens hållbara gränser. FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda 2030 är en referensram som styr den hållbara utvecklingen.

lateral-image-right

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman