Regionstäderna och nätverket för regionstäder

Definition på regionstad

Med regionstäder avses städer som utgör centrum (regioncentrum) eller centrumpar för sina ekonomiska regioner, men som inte är landskapscentrum. Regionstäderna bildar grunden för kommunstrukturen. De är centrum för friktionsfritt liv där det är lätt och enkelt att förena arbete och familj samt ha en mångsidig och högklassig fritid.

Som centrum för sina ekonomiska regioner har regionstäderna tillräcklig kompetens och ekonomiska resurser också för att på egen hand utveckla livskraften. Ordandet av lokalförvaltningen och den lokala servicen hör till kommunens uppgifter, regionstäderna har den storlek och de resurser som behövs för att uppfylla invånarnas servicebehov.

Regionstäderna och deras närområden har en yta som täcker en stor del av Finland. Det här gör det möjligt att skapa livskraft samt att på ett hållbart sätt utnyttja naturresurserna och den byggda nationalegendomen i hela landet. Med regionstäderna hålls hela Finland aktivt och bebott, vilket inte garanteras av koncentreringen enbart till tillväxtcentrum.

Då många verksamheter fortsättningsvis globaliseras, ökar den lokala förankringen samtidigt i betydelse. Den lokala förankringen framhävs såväl i städerna som på landsbygden. I egenskap av centrum för sina ekonomiska regioner är regionstäderna starka regionala aktörer som ansvarar för kommuninvånarnas välfärd och den egna regionens livskraft genom att koordinera och tillhandahålla välfärdstjänster samt genom att utveckla näringslivet. Ansvaret följer av den kommunala självstyrelsen och skyldigheten att trygga invånarnas möjligheter att påverka och delta.

Varje kommun, region och landskap har sina starka sidor. Regionerna måste specialisera sig och samarbeta för att konkurrenskraften ska främjas i hela Finland. För samarbetet behövs nätverk: starka och välfungerande plattformar som har liten byråkrati och som skapar nya möjligheter.

Nätverket för regionstäder – nätverkets grundläggande uppgift

Den grundläggande uppgiften hos det nätverk som regionstäderna bildar är att framtidsinriktat bevaka regionstädernas intresse.

Nätverket för regionstäder fungerar aktivt som en partner för att utveckla tjänsterna, forskningen och företagsverksamheten samt intressebevakningen för de städer som ingår i nätverket.

Nätverket för regionstäder erbjuder ett partnernätverk för utveckling och ibruktagning av smarta och hållbara lösningar som stöder framtidens region- och stadspolitik. Nätverket främjar medlemmarnas förutsättningar att förnya sig och skapa hållbar tillväxt, med beaktande av regionens identitet och kultur.

De nästan en miljon invånare som bor i regionstäderna håller Finland jämnt bosatt. Regionstäderna och deras närområden har en yta som täcker en stor del av Finland. Det här gör det möjligt att trygga livskraften samt att på ett hållbart sätt utnyttja naturresurserna i hela landet.

I nätverket för regionstäder ingår Ackas, Alajärvi, Alavo, Brahestad, Etseri, Forssa, Fredrikshamn, Heinola, Idensalmi, Ikalis, Imatra, Jakobstad, Jämsä, Kalajoki, Kankaanpää, Kannus, Kauhajoki, Kauhava, Kemi, Kemijärvi, Keuru, Kides, Kristinestad, Kumo, Kurikka, Lappo, Letala, Lieksa, Loimaa, Lojo, Lovisa, Mänttä–Vilppula, Nivala, Nurmes, Nyslott, Nystad, Oulainen, Pargas, Parkano, Pemar, Pieksämäki, Raseborg, Raumo, Riihimäki, Saarijärvi, Salo, Sastamala, Somero, Suonenjoki, Torneå, Valkeakoski, Varkaus, Viitasaari, Vittis, Ylivieska och Äänekoski.

Poika tekee koulutehtavia

Sujuvan elämän seutukaupungit -blogisarja

Blogisarjassa seutukaupungit kertovat ajankohtaisista aiheistaan ja tuovat näkyväksi alueidensa onnistumistarinoita sekä kehittämiskohtia.

lateral-image-left

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Tietoa seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävistä verkostohankkeista.

lateral-image-left