Kommunförbundets Ekonomibarometer

Kommunförbundets ekonomibarometer är en enkät som riktar sig till kommunernas ekonomiförvaltning och som genomförs cirka två gånger per år. Kommunförbundets ekonomibarometer kartlägger kommunernas ekonomiska och cykliska utsikter i aktuella ekonomiska frågor.

I den första konjunkturbarometern, som genomfördes i början av september 2023, tillfrågades kommunerna om sin syn på det ekonomiska läget, sina ekonomiska förväntningar, behovet av anpassningsåtgärder och trycket på att ändra den kommunala skattesatsen.

I den första Ekonomibarometern 2024 kartlades kommunernas ekonomichefers syn på det ekonomiska läget, behovet av anpassningsåtgärder och utvecklingen av investeringsutgifterna under ekonomiplaneperioden 2024-2026.

Pressmeddelande 2.2.2024: Kommunförbundets ekonomibarometer: Svagare utsikter för kommunekonomin – investeringarna fortsätter öka

Du kan komma åt materialet genom att klicka på pilen till följande sidor.

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe