Sysselsättning

Kommunförsök 2012-2015

KokeilukunnatSträvan i det kommunförsök som ingick i regeringsprogrammet var att hitta nya modeller för integrering på arbetsmarknaden utgående från lokalt partnerskap i syfte att minska den strukturella arbetslösheten. Försöket genomfördes under perioden 1.9.2012 – 31.12.2015.

Försöket gav kommunerna bättre möjligheter att påverka hur servicen för långtidsarbetslösa ska tillhandahållas. I försökskommunerna tillhandahölls de sysselsättningsfrämjande tjänsterna genom ett multiprofessionellt, tvärsektoriellt samarbete.

Försöket fokuserade på utveckling och införande av nya tjänster och verksamhetsmodeller. I försökskommunerna bedömde kommunen och arbets- och näringsbyrån tillsammans servicebehoven hos de kunder som hörde till försökets målgrupp samt deltog i planeringen av serviceprocessen och följde upp processen.

Bland de långtidsarbetslösa omfattade försöket i första hand dem som på grund av arbetslöshet fått arbetslöshetsförmån i minst 500 dagar och som utöver arbetskraftstjänster behöver de sysselsättningsfrämjande tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla.

Utöver de ovan nämnda grupperna kunde i målgruppen också ingå personer som varit arbetslösa i minst 12 månader utan avbrott och som riskerar att bli utslagna från arbetsmarknaden. Försöket ändrade inte på den grundläggande arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna i tillhandahållandet av arbetskraftstjänster och andra sysselsättningsfrämjande tjänster.

Under försöket ansvarade staten för finansieringen av de offentliga arbetskraftstjänsterna och kommunen för finansieringen av de tjänster som hör till kommunens organiseringsansvar. För försöket reserverades i statsbudgeten ett särskilt anslag för kommunerna.

Tilläggsuppgifter

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman