EU och internationella frågor

EU och internationella frågor

Verksamhetsmiljön och befolkningen i kommunerna och städerna i Finland är allt mer internationell. Internationella förbindelser stöder ett brett spektrum av mål i kommunerna. Det internationella samarbetet syftar ofta till exempel till att utveckla de tjänster som erbjuds invånarna, främja kommunens dragnings- och kvarhållningskraft eller stödja ungas internationella färdigheter.

Internationellt samarbete är en del av verktygslådan för kommunutveckling och ett sätt att främja kommunernas strategiska mål. Olika internationella nätverk kan erbjuda städer och kommuner möjligheter till utbyte av erfarenheter, gemensamma utvecklingsprojekt och till exempel intressebevakning i EU.

Kommunernas internationella kontakter stöder inte bara främjandet av deras egna mål utan också de gemensamma målen för intressenter och partner, såsom högskolor och näringsliv, inom kommunens område.

Kommunförbundets internationella verksamhet

Kommunförbundet stöder förutsättningarna, erfarenhetsutbytet och utvecklingsarbetet i de finländska kommunernas och städernas internationella samarbete. Vi bevakar kommunernas och städernas intressen i EU:s beslutsfattande, såväl nationellt som internationellt.

Vi medverkar i internationella nätverk och kommunicerar om utvecklingen på internationell nivå i frågor som är viktiga för kommunerna och om möjligheter som står till buds.

Kommunförbundet är också sekretariat för Finlands delegationer i Regionkommittén och i Europarådets kongress för lokala och regionala organ, som består av förtroendevalda från kommunerna.

Följ oss i sociala medier och prenumerera på nyhetsbrevet!

 

Kommunförbundets team för internationella frågor

På Kommunförbundet samordnas EU-frågor och internationella ärenden av det internationella teamet som har ett nära samarbete med olika enheter inom Kommunförbundet.

Internationella teamet, Helsingfors

Laura Parsama, chef för internationella ärenden, laura.parsama@kommunforbundet.fi
+358 9 771 2046, +358 50 478 2170
Laura.Parsama@kommunforbundet.fi

Ulla Karvo, chef för EU-ärenden
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Ulla.Karvo@kommunforbundet.fi

Arja Puukko, sakkunnig, internationella frågor
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Arja.Puukko@kommunforbundet.fi

Jasmin Repo, specialsakkunnig, internationella frågor
+358 9 771 2215 +358 50 438 7152
Jasmin.Repo@kommunforbundet.fi

Paula Kosunen, planerare av internationella ärenden
+358 9 771 2276, +358 50 473 3981
Paula.Kosunen@kommunforbundet.fi

Internationella teamet, Bryssel

Ilari Havukainen, chef för Brysselkontoret
Ilari.Havukainen@kommunforbundet.fi

Eva-Stina Slotte, EU-sakkunnig
Eva-Stina.Slotte@kommunforbundet.fi

Jenny Vuorenlinna, praktikant
jenny.vuorenlinna@kommunforbundet.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Laura Parsama
Ansvarsområden
  • ledningsansvar för internationella teamet och målarbete
  • internationella nätverk (UCLG, CEMR och Europarådets kongress för lokala och regionala organ)
  • kommunernas och landskapens EU-nätverk och internationella nätverk
Läs mer om dessa teman

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor