Statligt stöd

Anvisningar

På denna sida hittar du inhemska anvisningar och EU-anvisningar om reglerna för statligt stöd.

Inhemska anvisningar

Lagstiftning

Kommunallagen, 15 kap., Kommunens verksamhet på marknaden
Finlex

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den
Finlex

Nationell lagstiftning om statligt stöd på Arbets- och näringsministeriets sidor
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Företagsstödsdelegationen
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Anvisningar

EU:s regler om statligt stöd
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Aktuellt om EU:s statsstödsregler
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

EU:s regler om statligt stöd (Arbets- och näringsministeriets broschyr 2014)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Stöd av mindre betydelse (de minimis–stöd)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Opas de minimis -tuista (2018, pdf)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi
(Den svenska översättningen av vår de minimis guide kommer att publiceras under våren 2018)

Den allmänna gruppundantagsförordningen
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI)
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Ny anmälningspraxis om ARA-bostadstomter
Kommunförbundet (21.9.2018)

Kommunens borgen för ARA-bostadsproduktion
Finskspråkig anvisning för kommunerna. ARA, Statskontoret, Kommunförbundet 15.11.2019 (pdf)

Promemoria (4.11.2015) EU:n valtiontukisääntöjen vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmästä
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

Nationella allmänna förutsättningar för företagsstöd
Arbets- och näringsministeriet, tem.fi

EU-regler och anvisningar från kommissionen

Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (pdf, 2016)
EU-kommissionen, Eur-lex

Kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga myndigheters försäljning av mark och byggnader (pdf, 1997)
Upphävd 2016. Ersatt av EU-kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (ovan) Eur-lex

Kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt
stöd i form av garantier (pdf)
Eur-lex

A. Treaty Provisions on State Aid (pdf)
Artiklar om statligt stöd enligt Lissabonfördraget (på engelska), ec.europa.eu

State Aid
EU-kommissionens webbplats om statligt stöd (på engelska) ec.europa.eu

Föreläsningsmaterial (nedan, på finska)

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska frågor
Pirkka-Petri Lebedeff

Förnamn
Pirkka-Petri
Efternamn
Lebedeff
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2773
Mobiltelefon
+358 500 482 016
Ansvarsområden
 • kommunkoncernen och dess styrning
 • kommunerna och marknaden
 • konkurrensneutralitet
 • bolagsrätt
 • avtalsrätt
 • skadestånds- och försäkringsrätt
 • konkursrätt
 • handledning och rådgivning som gäller rättegångar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister
Katariina Huikko

Förnamn
Katariina
Efternamn
Huikko
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2135
Mobiltelefon
+358 50 566 4327
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
 • kommunerna och marknaden
 • EU:s statliga stöd
 • SGEI
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Annaliisa Lehtinen

Förnamn
Annaliisa
Efternamn
Oksanen
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2074
Mobiltelefon
+358 46 922 1053
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • problemsituationer inom ledningen
 • bestämmelser om statligt stöd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor