Sysselsättning

Finlands Kommunförbunds sysselsättnings- och arbetskraftspolitiska arbete

  • Att minska den strukturella arbetslösheten och att förbättra förutsättningarna för sysselsättning för personer som är svåra att sysselsätta
  • Att minska regionala skillnader i sysselsättningen
  • Att utveckla den lokala dimensionen inom sysselsättningspolitiken
  • Att trygga tillgången till arbetskraft
  • Att göra det lättare att skapa nya arbetstillfällen
  • Att förbättra sysselsättningen för invandrare och underlätta deras integrering i det finländska arbetslivet
  • Att utveckla de offentliga arbetskraftstjänsterna
  • Att tydliggöra kommunernas roll inom sysselsättningsfrämjande tjänster