Ledarskap och utveckling

Kommunledning

​Gott ledarskap är en central framgångsfaktor för kommunerna. Att leda en kommun är att ha grepp om kommunens grunduppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och den hållbara utvecklingen i kommunen nu och i framtiden. Kommuner som leds strategiskt i samarbete mellan den den politiska och den professionella ledningen klarar av framtidens utmaningar.

Kommunutveckling och forskning

Avsikten med Kommunförbundets forskning är att producera aktuell och vetenskapligt analyserad kunskap som stöd för kommunernas, samkommunernas och Kommunförbundets verksamhet. En viktig utgångspunkt för forskningen är att resultatet ska kunna generaliseras och tillämpas. Prognostisering av kommande förändringar i kommunernas omvärld är också en viktig del av vår forskning.

Vi betonar aktiv samverkan med våra intressegrupper. På så sätt kan vår kommunalt inriktade forsknings- och utvecklingsverksamhet också komma till konkret nytta i utvecklingen av kommunsektorn.

 

Visionären nyhetsbrev
tags
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto