Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Illustrationsbild: balettdansare

Kommunförbundet har förhandlat fram rekommendationsavtal om de ersättningar som kommunerna ska betala för upphovsrätt. Avtalet med Kopiosto rf gäller ersättningar för kopiering och inspelningar, avtalet med upphovsrättsbyrån för tonsättare Teosto rf gäller ersättningar för musikframföranden och avtalet med upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf gäller ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik.

Kommunerna har i praktiken anslutit sig till avtalen.

Läs mer

Mer på webben

 • Teosto
  Teosto rf är är en upphovsrättsorganisation för tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

 • Kopiosto
  Kopiosto som grundades 1978 är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer
 • Gramex
  Gramex är en upphovsrättsorganisation för musiker och musikproducenter.
 • Taustamusiikkiluvat
  Gemensamt företag för Gramex och Teosto, beviljar tillstånd för användning av bakgrundsmusik
   

På kommunforbundet.fi

tags
Servicepost

Förnamn
E-postservice
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning och preskription av fordringar
 • bolagsrätt
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister