Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Illustrationsbild: balettdansare

Kommunförbundet har förhandlat fram rekommendationsavtal om de ersättningar som kommunerna ska betala för upphovsrätt.

  • Avtalet med Kopiosto rf gäller ersättningar för kopiering och inspelningar.
  • Avtalet med upphovsrättsbyrån för tonsättare Teosto rf gäller ersättningar för musikframföranden.
  • Avtalet med upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf gäller ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik.

Kommunerna har i praktiken anslutit sig till avtalen.

De aktuella rekommendationsavtalen finns nederst på denna webbsida i Kommunförbundets cirkulär.

 

Läs mer

Mer på webben

På kommunforbundet.fi

Läs också:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.