Rekommendationsavtal om upphovsrätt

Illustrationsbild: balettdansare

Kommunförbundet har förhandlat fram rekommendationsavtal om de ersättningar som kommunerna ska betala för upphovsrätt.

  • Avtalet med Kopiosto rf gäller ersättningar för kopiering och inspelningar.
  • Avtalet med upphovsrättsbyrån för tonsättare Teosto rf gäller ersättningar för musikframföranden.
  • Avtalet med upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf gäller ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik.

Kommunerna har i praktiken anslutit sig till avtalen.

De aktuella rekommendationsavtalen finns nederst på denna webbsida i Kommunförbundets cirkulär.

 

Läs mer

Mer på webben

På kommunforbundet.fi

Läs också:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.