Förändring genom förnyelse

 

I och med regeringens pågående reformer står kommunerna och landskapen inför en exceptionellt stor förändring. De kommande åren förutsätter kraftfull förändringshantering. Prognostisering, innovation, försök och utveckling är metoder för att förnya kommunernas verksamhet i samband med förändringarna.

Förnyelse

Prognostisering är framtidssamarbete mellan olika aktörer. Syftet är att ta fram åsikter och kunskap för att stöda beslutsfattande och utveckling under en kort, medellång och lång tidsintervall. Prognostisering är en process som samlar aktörerna, gör dem delaktiga och inleder verksamheten. Kunskap om framtiden kan skaffas med hjälp av olika prognostiserande indikatorer, såsom svaga signaler, drivkrafter för förändring, trender, megatrender, scenarier och framtidsbilder. Exempel på prognostiseringar som fokuserar på kommunerna är Kommunförbundets Framtidsbilder av kommunerna - och Finansministeriets prognostiseringsarbete Framtidens kommun.

En innovation är en ny idé som tagits i bruk och producerar mervärde för användaren. Innovationer kan delas in i till exempel produkt- och serviceinnovationer, processinnovationer och systematisk innovation som omfattar hela servicesystemet. Med hjälp av omfattande innovationer kan man hitta nya lösningar på de mest besvärliga samhällsproblem. Särdragen hos den offentliga sektorns innovationsverksamhet är användarorientering, öppenhet, nätverk och sociala innovationer. Exempel på innovationsverksamhet som fokuserar på kommunerna är Kommunförbundets och Kyrkostyrelsens projekt för kollektiv innovation och utvecklingsmiljön Innobyn som upprätthålls av Kommunförbundet, SOSTE Finlands social och hälsa rf och Institutet för hälsa och välfärd.

Genom försöksverksamhet eftersträvas innovativa lösningar, bättre tjänster, främjande av egna initiativ och företagsamhet samt stärkt regionalt och lokalt beslutsfattande och samarbete genom utnyttjande av arbetsformer som utgår från medborgarna. Exempel på försöksverksamhet som fokuserar på kommunerna är Kommunförbundets program Våga försöka och statsrådets projekt Försöksfinland.

Utveckling består i att förbättra det som finns eller att skapa något helt nytt. Utveckling kan struktureras på två sätt, som traditionellt planmässig utveckling och som försöksinriktad utveckling. Planmässig utveckling är ofta det effektivaste utvecklingssättet för stegvisa reformer (till exempel förbättringar av gamla produkter, processer eller tjänster), eftersom osäkerheten kring en idé kan skingras genom noggrann förhandsplanering. Däremot lönar det sig ofta att utnyttja försöksinriktad utveckling i frågor som kräver att det skapas ny insikt om användningsbehov eller lösningar.

 I den elektroniska handboken Kommuninvånarna i fokus presenteras kort olika metoder och verktyg för att främja invånarnas delaktighet i utvecklingen av offentliga tjänster och i beslutsfattandet. En del av metoderna lämpar sig lika bra för prognostisering, innovationer, försök och utveckling.

Prognostisering

Prognostisering är att planera och bygga upp framtiden.

narrow

Innovationer

Innovationer leder till nya tjänster och verksamhetsformer.

narrow

Programmet Våga försöka

narrow

Utveckling

Kommunutveckling

narrow

Framtidens kommun

Kommunen påverkas av globala trender som förändrar invånarnas behov och beteende. Allt det här innebär utmaningar för kommunens verksamhet och verksamhetsformer.

narrow
Tuula Jäppinen

Förnamn
Tuula
Efternamn
Jäppinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2583
Mobiltelefon
+358 50 520 0385
Ansvarsområden
  • Prognostisering och framtidsarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
Tiina Rinne

Förnamn
Tiina
Efternamn
Rinne
Utvecklingskoordinator

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2505
Mobiltelefon
+358 50 643 92
Ansvarsområden
  • Samordning och utveckling av Kommunförbundets utvecklings-/projektverksamhet
  • Kommunernas projektverksamhet
  • Utvecklingsnätverk för kommunernas projekt- och portföljhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
Markus Pauni

Förnamn
Markus
Efternamn
Pauni
Strategi- och utvecklingsdirektör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2049
Mobiltelefon
+358 50 439 5612
Ansvarsområden
  • Kommunförbundets strategi och prognostisering
  • Strategisk utveckling av Kommunförbundet
  • Processen för utvecklingstjänster för kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Strategienheten
Team
Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
Twitterkonto
tags