Offentlighet och dataskydd

Öppenheten i kommunens verksamhet regleras i offentlighets- och dataskyddslagstiftningen. Offentlighetslagen gäller främst dokumentuppgifter och behandlingen av dem. I EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen föreskrivs om behandlingen av personuppgifter och personregister.

Offentlighetslagen bygger på grundlagens princip om offentlighet. Enligt offentlighetsprincipen är myndigheternas handlingar offentliga senast när de är klara, frånsett handlingar som med stöd av lag är sekretessbelagda.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av offentliga handlingar. I offentlighetslagen preciseras till vilka delar myndighetshandlingar är sekretessbelagda. En utomstående har inte tillgång till sekretessbelagda handlingar utan tillstånd eller fullmakt.

EU:s dataskyddsförordning tryggar människornas rätt till integritetsskydd. Personuppgifter får behandlas och personregister får upprättas, men för behandling av personuppgifter behövs alltid laglig grund. Uppgifter ur ett personregister får inte alltid lämnas ut till en utomstående, även om uppgifterna är offentliga.

Läs mer

På Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Jurist

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Juridiska enheten, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • beslutsfattande och ändringssökande
 • offentlighet och dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruption
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar