Teknik

Avfallshantering

Enligt den gällande avfallslagen ska kommunen ordna hanteringen av avfall från boende och av kommunalt avfall från social- och hälsovården, utbildningsverksamheten och offentlig förvaltnings- och serviceverksamhet.

Kommunen ansvarar också för sådant kommunalt avfall från affärslokaler som samlas in på fastigheten tillsammans med ovannämnda avfall samt annat kommunalt avfall som samlas in tillsammans med ovannämnda avfall inom ramen för ett områdesvist sopsugsystem. Kommunen ansvarar också för hanteringen av annat avfall från företag, om sådan hantering inte finns att tillgå på marknaden och om avfallet passar det kommunala avfallshanteringssystemet.   Avfallshanteringen regleras i avfallslagen (646/2011) som trädde i kraft 1.5.2012. Ett antal övergångsperioder är förknippade med lagen.

Via länkarna nedan kommer man till Kommunförbundets cirkulär 11/80/2011 om den nya avfallslagen, lagtexten i Finlex och webbsidorna om lagbehandlingen i riksdagen.

Information om den nya avfallslagen finns under rubriken Förslag till avfallslag 2010, klicka på länken ”Avfallslagen” nedan.

Läs mer:

tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka