Demokrati och deltagande

Kommunförbundets demokratiarbete syftar till representativ demokrati i kommunerna och till att stärka och utveckla förutsättningarna för kommuninvånarnas direkta delaktighet.

Vårt mål är att utveckla metoderna för de förtroendevaldas arbete och att stärka de politiska organens ställning samt att stödja verksamhetsformer som ökar och kompletterar kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet.

Vi ger rådgivning till förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommunerna och samkommunerna i frågor som gäller representativ och direkt demokrati.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information