Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Finansministeriet beviljar landskapen understöd för regional samordning av digitalt stöd. Målet med den regionala samordningen är att säkra tillgången till digitalt stöd i hela landet för att hjälpa dem som inte kan eller förmår använda digitala tjänster. Sammanlagt 14 regioner, inklusive de

Kommunförbundet gav idag ett utlåtande om Social- och hälsovårdsministeriets lagutkast om äldreomsorgen. Kommunförbundet anser att äldreomsorgen bör bedömas som en helhet, både för de äldre som vårdas i hemmet och för äldre personer i heldygnsomsorg. Den personaldimensionering som nu behandlas

Kommunförbundet uppmanar kommunerna att beakta störningarna i postutdelningen. Det blir med all sannolikhet poststrejk på måndag. Post- och logistikunionen PAU har varslat om stridsåtgärder 11.11–24.11. Till tidningen Ilta-Sanomat säger PAUS:s ordförande Heidi Nieminen att parterna är så långt ifrån

I fjol och hittills i år har det kommit färre asylsökande till Finland än någonsin tidigare på 2010-talet. Befolkningsökningen i Finland är beroende av invandring eftersom nativiteten i Finland är rekordlåg, skriver Inrikesministeriet i en rapport till OECD ­– Organisationen för ekonomiskt samarbete

Det blir filosofie magister Gun Oker-Blom som utreder den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen på uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet. Gun Oker-Blom har varit direktör för den svenskspråkig utbildningen och småbarnspedagogiken vid Utbildningsstyrelsen, en tjänst hon

Av de 49 kommunerna i Svenskfinland växer befolkningen i 21 kommuner. På motsvarande sätt minskar befolkningen fram till 2040 i 26 kommuner. Den största tillväxten sker i huvudstadsregionen, men också några kommuner i andra regioner växer, framför allt på Åland. Förändringar i befolkningsstrukturen

Tidigare under hösten 2019 publicerade Statistikcentralen befolkningsprognoser för de finländska kommunerna fram till 2040. Det finns 33 tvåspråkiga

Statsminister Antti Rinne lärde sig svenska under sin uppväxt i Lovisa. – Nästan alla mina kompisar var svenskspråkiga och det var i Lovisa som jag lärde mig den svenska jag talar än i dag, säger Rinne. Som statsminister stärker han tvåspråkigheten genom att tala svenska ofta och genom det påverka

Folkpensionsalstaltens fullmäktige har valt överdirektör Outi Antila till ny generaldirektör. Antila är överdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet. Outi Antila fick åtta röster i fullmäktige och Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio fyra. Det är republikens president som utnämner