Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen. Kontakta vår presstjänst.

Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio summerar regeringens halvtidsöverläggningar.

(Kommunförbundet informerar 26.4.2017) Kommunförbundet ser positivt på att staten lovar kompensera kommunerna för att avgifterna för småbarnspedago

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition (RP 20/2017) med förslag till ändring av lagstiftningen om särskilda utbildningsuppgifter.

Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio hoppas regeringen tar till sig den kritik som kommit fram under utlåtanderundan om utkastet till valfrihetsla

Det finns för lite tid att sätta sig in i ärendena tycker fullmäktigeledamöterna i Helsingfors.

Bestämmelserna om hantering av avloppsvatten i glesbygden har än en gång ändrats delvis. Lagen om ändring av miljöskyddslagen (19/2017 resp.

Regeringen har nyss överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny lag om yrkesutbildning. Lagen ger utbildningsanordnarna fler skyldigheter trots stora nedskärningar i finansieringen av utbildningen. I praktiken är det möjligt att åstadkomma betydande inbesparingar endast om studieplatserna blir färre och utbildningsansvar flyttas över till arbetsplatserna.

Regeringen måste under ramförhandlingarna nästa vecka göra de beslut om resurserna som är nödvändiga för att reformerna ska kunna träda i k

Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planer

Invånarna i de stora städerna röstade flitigare än tidigare i kommunalvalet 2017, visar Kommunförbundets analys.

 – Vi är mycket glada över att vara tillbaka i Kommunförbundets styrelse efter åtta år utanför, säger partisekreterare Fredrik Guseff. Enli

I hela landet blev sammanlagt 897 pensionärer invalda i kommunfullmäktige, 61 flera än i valet 2012.

Sandra Bergqvist, teamledare för svenska teamet vid Kommunförbundet vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland.

Ett bostadsbolag kan hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på balkongerna till lägenheterna, utomhusområden som används av läg

 Valdeltagandet steg mest i stora städer och i kommuner med hög utbildningsnivå, visar undersökning av e2.

Jan Vapaavuori (SAML) fick inte bara flest röster i kommunalvalet, skriver Kuntalehti.

Helsingfors förvaltningsdomstol har tagit ställning till kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik för barn på förläggningar.  Förvaltningsd

SFP hade fått majoritet i landskapsfullmäktige i Österbotten om kommunalvalet varit landskapsval, visar Kommuntorgets uträkning.

Medan Kaskö toppar med den högsta andelen pensionärer i nyinvalda kommunfullmäktige ligger Esbo, Helsingfors och Grankulla i andra ändan av

Reformministergruppen presenterar nya förslag gällande tidtabellen för valfriheten, skriver