Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Studier, en ny partner eller ett nytt jobb är några av orsakerna till att Jakobstadsbor väljer att flytta från sin stad, visar en enkät som staden har låtit göra. 66 procent av dem som flyttat bort är nöjda med Jakobstad som boningsort medan 32 procent är missnöjda. Responsen om nöjdhet versus

Statsrådet har tillsatt en stadspolitisk samarbetsgrupp. Gruppen uppgift är att koordinera och utveckla samarbetet mellan städerna och statsrådet. Gruppen kommer också att delta i arbetet med att ta fram en nationell strategi för stadspolitiken i Finland. Näringsminister Mika Lintilä är

Statsrådet har tillsatt en stadspolitisk samarbetsgrupp. Gruppen uppgift är att koordinera och utveckla samarbetsformerna för städernas och statsrådets stadspolitik. Gruppen kommer också att delta i beredningen av en nationell strategi för stadspolitiken i Finland. Samarbetsgruppens mandatperiod

Esbo stad har avtalat med YIT Abp (tidigare Lemminkäinen Abp) att bolaget betalar Esbo ett förlikningsbelopp på 2,7 miljoner euro. Båda parterna drar tillbaka ansökningarna om besvärstillstånd från högsta domstolen. Långdragen process frustrerar ”I det avseendet välkomnar jag slutresultatet att 2,7