Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Vill du intervjua en expert på kommunala frågor? Vi hjälper dig gärna. Du kan kontakta vår presstjänst på numret 050 340 9977 vardagar kl. 9 -15.

Efter åtta år utanför sitter SFP åter i Kommunförbundets styrelse. – Jag har hör mycket gott om arbetet är här, säger Mikaela Nylander, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeordförande i Borgå, som kallar de pågående reformerna för århundradets bluff. – Det är väldigt viktigt för SFP att återta sin pl

– Det är ett intressant och viktigt uppdrag med tanke på de stora omvälvningar offentliga sektorn står inför just nu, säger Thomas Blomqvist (SFP), ny ordförande för Svenska delegationen vid Kommunförbundet. Kommunförbundets förbundsdelegation har under sitt konstituerande sammanträdet bl.a. valt Th

I maj 2018 träder EU:s allmänna dataskyddsförordning i kraft. Alla organisationer som hanterar personuppgifter berörs. Förordningen gör ingen skillnad mellan den lokala kennelföreningen och den multinationella nätbutiken. Biblioteket eller idrottsföreningen. Google eller Facebook. Alla organisatione

I Raseborg beviljade fullmäktige pengar för ett projekt som ska motarbeta sexuella trakasserier och övergrepp mot barn och unga. I Pargas undertecknade fullmäktigeledamöterna en motion som kräver nolltolerans mot sexuella trakasserier. I Borgå pågår en namninsamling för ett diskrimineringsfritt och
Leena Pöntynen

Stödformerna för barn som behöver stöd i sin skolgång förnyades år 2011 då lagstiftningen om stöd i tre steg trädde i kraft. Nu börjar tiden vara mogen för att se över hurdan finjustering den nuvarande modellen kräver. Enligt lagen har eleven rätt till tillräckligt stöd för inlärning och skolgång ge

En åldrande befolkning och utveckling av digitala lösningar och artificiell intelligens ställer nya krav på arbetstagarna. – Är vi redo att ha flera karriärer under vårt arbetsliv? Här krävs attitydförändringar speciellt hos oss i arbetsför ålder, säger Aktias chefsekonom Heidi Schauman. I bästa fal