Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Erin Lindblom och Richard Simola har sett det politiska beslutsfattandets svåra och intressanta sidor. I Kimitoöns kommun finns en ung representant med i varje nämnd och i kommunstyrelsen. Hur upplever de kommunalpolitiken och vilka erfarenheter har det gett? – Det har varit väldigt roligt att få

I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för tredje gången, söks åter den kommun som på ett mångsidigt sätt främjat kommuninvånarnas motionsmöjligheter. Tävlingen är en del av programmet för den nationella Idrottsgalan och den ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Undervisnings- och

Kommunernas statsandelar växer med 1,1 miljarder euro nästa år, dethär enligt regeringens beslut i budgetmanglingen. För kommunerna är det en stor lättnad att de återfår statsandelar. Ökningarna av kommunernas statsandelar beror på att nedskärningarna enligt konkurrenskraftsavtalet upphör och att

Startskottet för Finlands EU-ordförandeskap har gått, och nu i september är vi redan halvvägs in i ordförandeskapet. Hur tar vi alltså bäst tillvara tiden i strålkastarljuset? Senast Finland fungerade som EU:s ordförande var år 2006, och det lär dröja ett bra tag innan vi har äran igen. Europarådets

Folkhälsan och det riksomfattande idrottsförbundet SoveLi ordnar i november ett seminarium om anpassad motion. Seminariet riktar sig till kommuner och organisationer som vill inkludera flera i sin motionsverksamhet. I Svenskfinland deltar för närvarande sex kommuner i ett projekt om anpassad motion.

Nu väntar nästa skede i kommunreformen på Åland – sexton kommuner ska bli fyra. Centerpartiet satsar på att göra reformen till en stor valfråga och hoppas nå en majoritet som river upp de nya lagarna. Arbetet med att skriva samgångsavtal tycks inte ha fått någon rivstart. Finström, den största

Sexton kommuner är för många på lilla Åland. I större enheter kan man samordna mer och bli mer specialiserad. Det är en åsikt som förs fram i kafferummet på omsorgsboendet Rosengård i Finström. På kaféet i kommunens största butik funderar några över nyttan med ett samgående. Blir något bättre? Godby

För att rädda välfärdssamhället behöver Finland en kursändring i mängden arbetsrelaterad invandring. Annars måste vi inom kort skära ner både på framtidens pensioner och sociala stöd. De hittills givna välfärdslöftena är för stora i relation till de kostnader, som den nuvarande demografiska

Kårkulla samkommun oroar sig för att Jakobstadsregionens planer på att ta över samkommunens stödboendeservice ger upphov till en dominoeffekt som tvingar upp priserna och hotar Kårkullas verksamhet. Det finns många intressanta aspekter av den här situationen, men två sticker ut. Den ena har att göra

Allt färre elever väljer spanska, italienska, franska, tyska och ryska. Konsekvenserna av universitetens betygsantagning märks på språkkurserna i gymnasierna, skriver Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf i ett pressmeddelande. Det här framgår ur den enkät som förbundet låtit utarbeta.

I stadshuset i Närpes råder det ingen tvekan: En sammanslagning av Närpes och Kaskö skulle gynna båda städerna. – Jag är mycket nöjd med det samgångsavtal vi tagit fram tillsammans med Kaskö, säger fullmäktigeordförande Mikaela Björklund (SFP) i Närpes. Utredningen om en sammanslagning startade på