Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Vill du intervjua en expert på kommunala frågor? Vi hjälper dig gärna. Du kan kontakta vår presstjänst på numret 050 340 9977 vardagar kl. 9 -15.

Kommunal- och i framtiden också landskapspolitiken är centrala arenor för att bygga upp jämställdheten. Men hur ska man få en mer jämställd representation då i synnerhet unga kvinnor förutspås vara i minoritet i landskapsfullmäktige? Småbarnsföräldern Emma Kari (Gröna) förde in lekhörnor i maktens

Har du identifierat ett utvecklingsprojekt i din kommunorganisation, en utmaning som man kunde försöka lösa på något helt nytt sätt? Har du eller ditt
Kyösti Värri
Författare

Riksdagen behandlar som bäst den nya gymnasielagen. Behandlingen av lagen borde vara slutförd nästa vecka. Den nya gymnasielagen ökar å ena sidan utbildningsanordnarens skyldigheter, men å andra sidan skapar den också möjligheter. Gymnasielagen fäster på ett förtjänstfullt sätt uppmärksamhet vid en

Arbetsinsatsen för beredningen av landskaps- och vårdreformen är inte bortkastad fastän reformen skulle falla, säger projektchef, understatssekreterare Päivi Nerg till Kuntalehti. Tjänstemännen och reformministergruppen arbetar som bäst med de punkter i valfrihetslagen som grundlagsutskottet pekat

Ensam kan man inte göra mycket, men i ett bra team når man långt. När Jarl Boström, 66, blickar tillbaka på sin rekordlånga karriär som kommundirektör lyfter han fram sina medarbetare. Boströms ”Team Ingå” är idérikt, framåtblickande och modigt, säger han. – Jag lyfter på hatten för hela

Ljus och rymd. Inglasade terrasser och utomhusverkstäder. Runda fönster och organiska former. En Koja, ett Hjärta och en Glänta. Nybyggda Purmo skola i Pedersöre bildar en enda stor lärmiljö där fyrkantiga rum är förbjudna. Rektor Glenn Sundstedt tar emot intill det runda dörrfönstret vid