Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Det aktuella reformförslaget bromsar inte social- och hälsovårdens kostnadsökning, tror en majoritet av kommunerna och samkommunerna. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till social- och hälsovårdsreformens målsättningar. Resultatet är dystert. Ledningen i

Det aktuella reformförslaget bromsar inte social- och hälsovårdens kostnadsökning, tror en majoritet av kommunerna och samkommunerna. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till social- och hälsovårdsreformens målsättningar. Resultatet är dystert. Ledningen i