Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Vill du intervjua en expert på kommunala frågor? Vi hjälper dig gärna. Du kan kontakta vår presstjänst på numret 050 340 9977 vardagar kl. 9 -15.

Det finns inget politiskt intresse i Finland att definiera vårdkvalitet. Den slutsatsen drar omvärldsanalytikern Björn Sundell i en färsk pamflett utgiven av tankesmedjan Magma . Sundell har plöjt igenom det tusen sidor långa lagförslaget till vård- och landskapsreform och inte hittat ett enda

Kommunförbundet vill att kommunerna ska få rätt att utföra säkerhetskontroller i kommunens offentliga lokaler. I dag har kommunerna ingen laglig rätt att säkerhetsgranska publiken vid till exempel ett fullmäktigemöte eller en invånarkväll. – Världen förändras och Finlands lagstiftning släpar efter.

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 2,5 miljoner euro för nästa år. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster. Enligt budgetprognosen för 2018 kommer underskottet i år att bli cirka 1,4 miljoner euro mot ett budgeterat minus på knappt 2,4

Efter landskaps- och vårdreformen minskar kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur stora ska statsandelarna vara då? Finansministeriet inleder en förstudie om hur kommunernas statsandelssystem borde utvecklas efter landskaps- och vårdreformen. I och med reformen minskar kommunernas lagstadgade

Kommunförbundet har valt pol.mag. Maira Kettunen till kommunkationsdirektör för förbundet. Hon tillträder sin nya befattning 19.11.2018. Maira Kettunen har tidigare varit kommunikationsdirektör för Fennovoima och hon har arbetat med kommunikation inom statsförvaltningen, bland annat för

Beslut om sanktioner för brott mot dataskyddslagen bör förankras i ett kollegium, konstaterar riksdagens förvaltningsutskott i sitt betänkande om den nya nationella dataskyddslagen. Kollegiet skulle bestå av dataskyddsombudsmannen och två biträdande dataskyddsombudsmän. Regeringen har föreslagit att

Malax kommun går vidare i rekryteringen av ny kommundirektör med tre sökande. De tre som kommer att intervjuas och genomgå lämplighetstest är Jenny Malmsten , Martin Norrgård och Marcus Beijar . Jenny Malmsten är politices magister och tf. kommundirektör i Malax. Martin Norrgård och Marcus Beijar är

Glad Svenska dagen till alla Kommuntorgets läsare. Visste ni att det finns 16 svenskspråkiga kommuner och 33 tvåspråkiga i vårt land? Läs mer om tvåspråkiga kommuner här. The post I dag firar vi Svenska dagen appeared first on kommuntorget.fi .

Sam Vuorinen blir ny kommundirektör i Mörskom. Fullmäktige valde Vuorinen på sitt möte på måndag kväll. Valet var enhälligt. Sam Vuroinen valdes bland 16 sökande, själv sökte han inte jobbet formellt, utan gav sitt medgivande. Sam Vuorinen, som är är magister i militärvetenskaper har varit tf.

Förnyelsen av fastighetsskatten skjuts upp. – Senareläggningen är en besvikelse för kommunerna, säger Henrik Rainio, tf direktör för Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet. Regeringens proposition om första delen av fastighetsskattereformen flyttas till följande regeringsperiod. Det betyder att