Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Skribent

Reformen av markanvändnings- och bygglagen inleddes med stora förhoppningar för fyra år sedan. Man ville bereda reformen parlamentariskt för att arbetet skulle framskrida i samförstånd mellan alla parter. Så blev det sist och slutligen inte, då Miljöministeriet efter kritiska remissvar och en

Skribent

Ett händelserikt skolår går mot sitt slut i de flesta utbildningsformer, så också i gymnasieutbildningen. Ungefär 25 000 studenter får också denna vår sin vita mössa. ”Gaudeamus igitur” ‒ låt oss glädjas med dem! För största delen av den årskull som inledde sina gymnasiestudier i höstas var läsåret

Skribent

Nödsituationer och ständig krisberedskap. Översvämningar och torka. Ett Göteborg som gång på gång får lägga stora resurser på att rensa bort gifter och minska försurningen av vattendrag. En ständig kollektiv stress som förorsakar accelererande koldioxid- och metanutsläpp. Det här är ett av de