Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Enligt Kommunförbundet bör planläggningen och genomförandet av planer göras smidigare, byggandets och byggnadernas kvalitet förbättras och tjänsterna tillhandahålls nära kommuninvånarna. Kommunförbundets styrelse har på sitt möte den 21 mars dragit upp riktlinjerna för hur markanvändningen och

Esbo stad har i två månaders tid provat på att låta en robot sköta kundbetjäning per telefon och hjälpa till med att snabbt söka information. Försöken visade lovande resultat. Under december och januari månad provade Esbo stad på att låta en robot sköta kundbetjäningen inom stadstekniska sektorn.

Alla talar om ”bredare axlar” inom vården. När enheterna blir större har den svenskspråkiga servicen en tendens att drunkna om det inte finns klart definierade strukturer. Folktingets Johanna Lindholm arbetar för att trygga de språkliga rättigheterna i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Alla talar om ”bredare axlar” inom vården. När enheterna blir större har den svenskspråkiga servicen en tendens att drunkna om det inte finns klart definierade strukturer. Folktingets Johanna Lindholm arbetar för att trygga de språkliga rättigheterna i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Riksdagsvalet är också ett kommunalt val. Varför påstår jag det? Jo, för att riksdagen har ett stort inflytande över kommunerna. Riksdagen styr kommunerna med hård hand via lagstiftning, finansiering och strukturella reformer. En stor del av de lagar som behandlas i Finlands riksdag berör den

Vad kan dina riksdagsvalskandidat om kommunen? Kommuntorget har ställt samman en lista med bra frågor du borde ställa till de som vill ha din röst. Riksdagen beslutar om många frågor som berör kommunerna, och det är viktigt att beslutsfattarna vet vad de beslutar om. Läs mer : Riksdagsvalet är ett

Jakobstad placerar sig bland de tio främsta i en undersökning om regionstädernas attraktionskraft. Kännetecknande för de attraktiva regionstäderna är bland annat gynnsam tillväxttrend, ökande invånarantal, god sysselsättningsnivå i kombination med trivsamt stadscentrum och goda kultur- och

Anders Knape valdes den 19 mars till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Knape som representerar moderaterna ledde SKL också under åren 2007-15. Samtidigt valde Kommunförbundets svenska systerorganisation även en ny styrelse för mandatperioden 2019-2023. – Det politiska läget i

I maj 1919 samlades Svenska Finlands folkting för första gången till session. Folktingets 100-årsjubileum firas under hela detta år. Under år 2019 ordnar Folktinget tre jubileumsseminarier som lyfter upp ämnen som är centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. 100-årsjubileet firas också

Det blev ett rungande nej till samgångsavtalet med Vasa i den rådgivande folkomröstningen som arrangerades i Korsholm på söndagen. En klar majoritet av Korsholmarna motsätter sig en sammanslagning av Korsholm och Vasa. 61,3 procent av Korsholmarna röstade nej och 36,8 procent ja. Valdeltagandet blev

58,6 procent av de Korsholmare som valde att förhandsrösta i den rådgivande folkomröstningen om en kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm säger nej till en fusion. Förhandsrösterna räknades tidigare i dag söndag och resultatet av dem publicerades för en stund sedan. Valdagsrösterna räknas som

Förra veckan publicerades en förstudie där finansministeriets arbetsgrupp konstaterar att en reform av statsandelssystemet inte är tillräcklig för att utjämna skillnaderna mellan kommunerna. – På grund av kommunernas differentiering är det naturligt att fundera på huruvida kommunernas uppgifter i

Flyttningsströmmen av finlandssvenskar till Sverige håller i sig. År 2016 var ett toppår i utflyttningen. Då flyttade nästan 1 500 svenskspråkiga till Sverige. Ökningen var speciellt tydlig i Österbotten. Samtidigt var rörligheten i synnerhet från Helsingforsregionen fortsättningsvis stor. Totalt