Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Sibbo kommuns planer på att anlägga en park i centrum av Nickby har stött på patrull. Budgeten krympte från en miljon till 200 000 euro. Startskottet såg lovade ut. En fullmäktigemotion föreslog i fjol att Sibbo anlägger en ny park i Nickby för att öka samhörigheten och stärka den sociala

Kyösti Värri är Årets gymnasiepåverkare. Värri som är specialsakkunnig på Kommunförbundet med gymnasieutbildning som sitt ansvarsområde har utsetts till Årets gymnasiepåverkare av föreningen Pro Lukio r.f. I Pro Lukios motivering heter det att han är en betydande och mångsidig påverkare som i sina

Ollikainen, vars moderförening är Malax IF, efterträder Håkan Nystrand i januari. Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP och ordförande för den svenska delegationen i Kommunförbundet, har valts till ny styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott. Att valet inträffade på Ollikainens födelsedag

Ollikainen, vars moderförening är Malax IF, efterträder Håkan Nystrand i januari. Mikko Ollikainen, riksdagsledamot för SFP och ordförande för den svenska delegationen i Kommunförbundet, har valts till ny styrelseordförande för Finlands Svenska Idrott. Att valet inträffade på Ollikainens födelsedag

Coronasituationen varierar i Nyland, men Social- och hälsovårdsministeriet vill att de nyländska kommunerna håller samma linje. De nyländska kommunerna och städerna har idag mötts för att under familje- och omsorgsminister Krista Kiurus (SDP) ledning gå igenom coronasituationen i Nyland. Det här med