Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Höstens ankomst inspirerar till att fundera på vad som vore fint och nödvändigt att lära sig och vad som skulle medföra betydelse och meningsfullhet för den egna vardagen, utbildningsvägen eller arbetet. Nätverket av läroanstalter för fritt bildningsarbete är rätt täckande och utbildningsutbudet

Skribent

Främjande av digitalisering och interoperabilitet samt utveckling av datahanteringen är mål som är värda att understödas. Men om man i genomförandet av digitaliseringen och datahanteringslösningarna inte beaktat själva verksamheten och aktörernas roller kan det leda till motsatt effekt jämfört med

Skribent

Efter den avkopplande sommaren är det dags att bereda sig på en arbetsdryg höst med sysselsättningsfrågor. Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 har tagit ett kliv framåt. Tack vare kommunernas enade uppslutning i remissbehandlingen som avslutades i somras har lagförslaget