Kommunernas digitalisering i nuläget och inom en nära framtid

Kartläggning av kommunernas digitalisering 2024

Keltainen roiske

Kommunförbundet kartlägger digitaliseringen i kommunerna under 2024. Genom kartläggningen samlar vi information om de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för kommunerna och om hur digitaliseringen påverkar kommunernas verksamhet, såsom ledningen, resurserna och tjänsterna.

Motsvarande kartläggningar har gjorts ungefär vart tredje år redan under en längre tidsperiod. Kartläggningarnas innehåll har levt med tiden – vissa frågor har upprepats från år till år och en del har bytts ut då det uppstått nya fenomen inom digitaliseringen.

För digitaliseringskartläggningen samlar vi information på två olika sätt: genom en enkät till fastlandskommunerna och genom insamling av material från andra aktörers undersökningar och utredningar om digitaliseringen i kommunerna. 

Enkäten kan besvaras fram till den 14.6.

Vi hoppas att din kommun besvarar enkäten så att vi får ihop ett omfattande material. Bara ett tillräckligt representativt material ger möjlighet till användbara slutsatser om situationen i kommunerna. 

Om inbjudan till enkäten inte nått informationsförvaltningen i din kommun, fråga då efter den i kommunens registratur. Om registraturen inte vet något om saken, ta då kontakt med Kommunförbundet, så skickar vi en inbjudan (kontaktuppgifter nedan).

Resultaten av kartläggningen används för att stödja kommunernas egen utveckling och ledning av digitaliseringen. Resultaten används också i Kommunförbundets intressebevakning och i beredningen av utvecklingsprojekt för digitaliseringen i kommunerna. 

Resultaten kommer att publiceras i flera delar som vidareförädlad information på Kommunförbundets webbplats under senare halvan av 2024. Om du vill kunna jämföra din kommuns situation med den rapporterade helhetssituationen, spara då kommunens svar enligt anvisningarna i slutet av svarsformuläret. 

Kommunförbundet genomför enkäten i samarbete med FCG. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.