Teknik

Verksamhetslokaler

Verksamhetslokaler avser här offentliga byggnader i kommunens besittning. Dessutom tas det upp frågor i anknytning till anskaffning, användning och underhåll av dem.

På våra webbsidor finns information om bland annat nuläget för lokaler i kommunens ägo, besittning och anskaffning av egendom, kostnader för lokalerna, intern hyra, inomhusluften och om fastighetsunderhåll.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman