Teknik

Verksamhetslokaler

Verksamhetslokaler avser här offentliga byggnader i kommunens besittning. Dessutom tas det upp frågor i anknytning till anskaffning, användning och underhåll av dem.

På våra webbsidor finns information om bland annat nuläget för lokaler i kommunens ägo, besittning och anskaffning av egendom, kostnader för lokalerna, intern hyra, inomhusluften och om fastighetsunderhåll.

tags
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
  • utveckling av de kommunala lokaltillgångarna och ägarstyrningen
  • styrning av förvaltningen av lokaler och fastigheter
  • intressebevakning i anslutning till kommunernas lokaler och byggherreverksamhet