Kostnadsberäkning

På den här webbplatsen presenteras material med avsikt är att betjäna kostnadsberäkningen i kommunerna.

Kostnadsberäkning behövs bl.a. för: 

 • prissättning
 • konkurrensutsättning
 • lönsamhetsjämförelser
 • bedömning av resultatrikhet

Kostnadsberäkning har en viktig funktion även bl.a. vid tillämpning beställar-utförarmodellen.

Mer information:

Öppna alla

Handbok i kostnadsberäkning för kommuner och samkommuner

Kommunerna och samkommunerna behöver jämförbar, tillförlitlig och transparent information om kostnaderna för sin verksamhet. För att kommunerna och samkommunerna ska kunna konkurrensutsätta tjänster, förbättra produktiviteten och införa beställar-utförarmodellen måste de produktifiera tjänsterna, utreda självkostnadsvärdet och göra fördelaktighetsjämförelser mellan olika alternativa verksamhetsformer och investeringar.

Handboken i kostnadsberäkning (på finska) ger anvisningar om jämförbar prissättning, bedömning av kostnadseffekten samt lönsamhets- och investeringskalkyler. Till publikationen hör också Excel-formulär för olika slags beräkningar. 

Bilagor:

Bilaga 1: Annuitetsmetoden

Bilaga 2: Investeringars lönsamhetskalkyl

Bilaga 3: Bidragskalkylexempel

Bilaga 4: Bidragskalkyl

Bilaga 5: Leasing

Bilaga 6: Nyvärdesmetoden

Bilga 7: Sensitivitesanalys för en utvidning av en läroinrättning

Bilaga 8: Köp vs hyrning

Bilaga 10: Avskrivningsmetoden exempel

Bilaga 11: Intern räntesats

Bilaga 12: Återbetalningstidsmetoden

Bilaga 13: Avkastningsvärde exempel

Bilaga 14: Avkastningsgrad

Bilaga 15: Kostnadsbaserad budgetering

Fördelaktighetsjämförelser

Fördelaktighetsjämförelser är en viktig komponent i kostnadsberäkningar. De kan göras mellan 

 • olika investeringar
 • investeringar, leasing och hyrning
 • egen verksamhet och köpta tjänster.

Vid investeringsberäkningar ska i allmänhet följande utgångsuppgifter beaktas:

 • anskaffningspri
 • driftskostnader
 • livslängd
 • restvärden
 • uppkomna vinster och/eller kostnadsbesparingar

och ränta på kapital som bundits till investesteringar. Också kvalitet borde beaktas i jämförelsekalkyler. 

Bilagor:

Fördelaktighetsjämförelser mellan investeringar

Kalkyltabell, fördelaktighetsjämförelser

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe