Avtal

Vilseledande vid avtalsförhandlingar

Ett avtal bör aldrig undertecknas eller på annat sätt godkännas utan att man läst alla avtalsvillkor omsorgsfullt (också bilagor och/eller hänvisningar till allmänna avtalsvillkor). I egenskap av näringsidkare har kommunerna, i motsats till konsumenterna, inte rätt att återta en rättshandling.

Avtalet binder avtalsparten under hela avtalsperioden enligt de villkor som avtalet ingåtts på. Huvudregeln är att ett avtal uppstår när man godkänner ett anbud. Godkännandet kan också ges muntligt. Men det finns undantag från denna huvudregel. Till exempel i fråga om de avtal som hör till upphandlingslagens tillämpningsområde uppstår upphandlingskontraktet först genom undertecknande av ett skriftligt kontrakt. Upphandlingslagen gäller inte små upphandlingar, och därför tillämpas den ovan nämnda huvudregeln på dem.

Ett avtal som kommunen entydigt vilseletts att ingå binder inte kommunen. Ett avtal kan vara ogiltigt också av den anledningen att en kommunalt anställd inte haft rätt att ingå avtal för kommunens del. Då dessa situationer åberopas är det ofta läge för att söka ett domstolsbeslut i ärendet. Det lättaste sättet att undvika problematiska situationer är att utarbeta tydliga anvisningar om de tillvägagångssätt genom vilka avtal kan ingås i kommunen. Det finns skäl att i anvisningarna förbjuda ingående av avtal per telefon.

Försäljare brukar uppsöka flera platser i samma kommun eller i grannkommunen. Enligt kommunerna slår "bluffirmorna” till i typiska semestertider på sommaren, på hösten och vid årsskiftet när en del av den ordinarie personalen inte är på plats.

Varningsklockorna ska ringa när det företag som tar kontakt har bråttom att få beställningen. Företagen försöker också ofta lura kommunernas anställda in i avtal genom att säga att den uppringdes föregångare eller chef redan i praktiken kommit överens med uppringaren om att ett avtal ska ingås. Det är också typiskt med situationer där uppringaren påstår att kommunen redan har ett avtal med företaget i fråga (t.ex. kommunens reklam på en kommersiell webbplats) och nu skulle det bara gälla att fortsätta avtalet. Man ska aldrig ingå ett avtal bara för att det i den stunden känns som det enklaste sättet att göra sig av med en ihärdig försäljare.

Rättsfall

Anvisningar som publicerats av Kommunförbundet (som bilaga):

  • Kommunerna vilseleds vid ingående av avtal (2015)
  • Kommunerna ska varken göra eller bekräfta beställningar per telefon (2013)
  • Varoitus tavaramerkin rekisteröinnistä (2013) 
  • Kommunanställda vilseleds att ingå ogiltiga avtal ​(2011)
tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.