Val

Riksdagsvalet

Vid riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter från olika valkretsar. Antalet ledamöter varierar enligt invånarantalet i respektive valkrets. I Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot. 

Senaste riksdagsval förrättades 2.4.2023. 

I november 2022 skickade vi ett cirkulär till kommunernas registraturer med relevant information till kommunerna inför riksdagsvalet 2023.

Läs mer

Mer på webben 

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.