Val

Riksdagsvalet

Vid riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter från olika valkretsar. Antalet ledamöter varierar enligt invånarantalet i respektive valkrets. I Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot. 

Senaste riksdagsval förrättades 2.4.2023. 

I november 2022 skickade vi ett cirkulär till kommunernas registraturer med relevant information till kommunerna inför riksdagsvalet 2023.

Läs mer

Mer på webben 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.