Sysselsättning

Lönesubvention

Arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar få subventioner för kostnaderna för att anställa en arbetslös person. Lönesubventionen som beviljas av arbets- och näringsbyrån är behovsprövad och budgetbunden.

Lönesubventionen beviljas som en procentandel av den arbetslösa personens anställningskostnader. Stödets storlek beror bland annat på den anställdas arbetslöshetsvaraktighet. Arbets- och näringsbyråns beviljade lönesubventionens längd och stödprocent kan variera från fall till fall.

Aktuell information om anställning av arbetskraft och lönesubventioner finns på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Mer information

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman