2017-2019

Nätverksprojektet Kommunen som välfärdsfrämjare

Till den framtida kommunens viktigaste uppgifter hör att främja välfärd och hälsa. Nätverksprojektet Kommunen som välfärdsfrämjare stöder deltagarkommunernas välfärdsfrämjande arbete och förändringen av verksamhetskulturen samt klarlägger kommunens nya välfärdsfrämjande uppgift. Projektet ägs av Finlands Kommunförbund och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet.

Nätverksprojektets teman för år 2017–2019 är följande:

  • Den föränderliga välfärdsrollen i framtidens kommun
  • Utveckling av välfärdsledningen
  • God praxis för främjande av välfärd
  • Välfärdsprognostisering

Nätverksprojektet erbjuder kommunerna både konkret stöd för att tillägna sig de nya rollerna i framtidens kommun och nya verksamhetsformer för främjande av välfärd. Samtidigt stöder kommunerna varandra och utvecklar verksamheten genom utbyte av erfarenheter i gemensamma workshoppar. Samarbetet mellan kommunerna och de framtida landskapen konkretiseras genom det gemensamma projektet. På så sätt uppstår samarbets- och förhandlingsmodeller för landskapens och kommunernas gemensamma välfärdsfrämjande. Å andra sidan förutsätter främjandet av välfärden också andra partnerskap och samarbetsformer som involverar flera aktörer.

Nätverksprojektet stärker också en nationell dialog på flera nivåer mellan olika centrala aktörer och gör det möjligt att synliggöra arbetet för att främja välfärd och hälsa på en nationell nivå. Projektet ägs av Finlands Kommunförbund och finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet. Dessutom samarbetar projektet med nätverket Terve Kunta (En frisk kommun), Institutet för hälsa och välfärd och Östra Finlands universitet.

Projektets mål:

  • Att stödja kommunerna i deras utveckling av välfärdsarbetet och att skapa en väg från indikatorcentrering till konkreta åtgärder
  • Att utveckla välfärdsledningen i kommunerna och på kontaktytorna: Strukturer och verksamhetsmodeller som krävs för främjande av välfärd
  • Att utveckla det välfärdfrämjande som ska förverkligas på kommunernas och de framtida landskapens kontaktytor
  • Att stärka projektet Hyvinvoinnin ennakointia (prognostisering inom välfärden) i deltagarkommunerna

Video: Vad då för välfärd?

narrow

Välfärd för kommuninvånarna

narrow
Läs mer om dessa teman