Markanvändningspolitik

Markpolitik

Markpolitiken och generalplaneringen är redskap inom den strategiska planeringen, och kommunplaneringen anger till en del målen för markpolitiken och generalplaneringen. Genom ett samspel där markpolitiken, generalplaneringen, bostads- och näringspolitiken och den övriga kommunplaneringen utgör komponenterna kan kommunerna bedriva en framgångsrik strategisk planering.

Markanvändningen planeras med hjälp av planer enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999). De markanvändningslösningar som inskrivits i planerna genomförs med markpolitiska medel.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman