Markanvändningspolitik

Markpolitik

Markpolitiken och generalplaneringen är redskap inom den strategiska planeringen, och kommunplaneringen anger till en del målen för markpolitiken och generalplaneringen. Genom ett samspel där markpolitiken, generalplaneringen, bostads- och näringspolitiken och den övriga kommunplaneringen utgör komponenterna kan kommunerna bedriva en framgångsrik strategisk planering.

Markanvändningen planeras med hjälp av planer enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999). De markanvändningslösningar som inskrivits i planerna genomförs med markpolitiska medel.

Maapoliittiset toimintatavat ja kuntatalous - tietoa kuntapäättäjille

Kunnan kaavoituksen ja maapolitiikan ratkaisut vaikuttavat merkittävästi kunnan talouteen. Selvityksessä on vertailtu kunnan maanhankinnan ja maankäyttösopimusten käyttämisen vaikutuksia kunnan palvelutuotannon kustannustehokkuuteen ja kunnan talouteen. Käytännön esimerkkeinä on tarkasteltu

lateral-image-left
tags
Matti Holopainen

Matti Holopainen

utvecklingschef
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Ansvarsområden
  • markpolitik
  • verksamhetsprocesserna inom den kommunala tekniska sektorn
  • fastighetsbildning
  • fastighetsbeskattning