Beslutsfattande i kommunen

Beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen baserar sig på Finlands grundlag. Beslutsförfarandet i kommunen regleras mestadels av kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltningsområdena har dessutom ett stort antal egna förfaranderegler.

 De kommunala myndigheternas beslutsförfarande kan delas in i fem faser:

  • inledning
  • beredning
  • beslutsfattande
  • delgivning
  • verkställighet.

 

Lagrummet videon: När kommunen kan ta om beslut som den redan har fattat?

Vår jurist Alexander Eriksson förklarar att kommunala beslut på normalt sett är bestående och kan endast ändras om det finns en lagbestämmelse som tillåter det.

Beslut som rör enskildas rättigheter eller fördelar kan endast ändras till den enskildes fördel.

 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.