Beslutsfattande i kommunen

Beslutsfattandet inom den offentliga förvaltningen baserar sig på Finlands grundlag. Beslutsförfarandet i kommunen regleras mestadels av kommunallagen och förvaltningslagen. Förvaltningsområdena har dessutom ett stort antal egna förfaranderegler.

 De kommunala myndigheternas beslutsförfarande kan delas in i fem faser:

  • inledning
  • beredning
  • beslutsfattande
  • delgivning och
  • verkställighet.
     

 

 

 

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.