Yrkeshögskoleutbildning

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Det finns 22 yrkeshögskolor i Finland, vitt utbredda runtom i landet. Yrkeshögskolorna har en viktig roll när det gäller att stödja och utveckla livskraften i kommunerna och regionerna. Utbildningen präglas av fokus på arbetslivet, vilket gör att de som utexamineras från yrkeshögskolorna stödjer och främjar företagens, kommunernas och regionernas livskraft.

Kommunen som ägare till yrkeshögskolor

Yrkeshögskolorna är aktiebolag, där kommunerna i de flesta fall är ägare eller delägare. På många orter har det också uppstått koncernstrukturer mellan universiteten och yrkeshögskolorna. Via sin ägarstyrning kan kommunerna påverka utbildningsutbudet, de strategiska riktlinjerna och utvecklingsobjekten. Yrkeshögskoleverksamhet kräver tillstånd av statsrådet. 

Utbildningen vid yrkeshögskolorna

Yrkeshögskolorna utbildar för yrkesinriktade expertuppgifter. De examensinriktade yrkeshögskolestudierna omfattar 210, 240 eller 270 studiepoäng. Högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60–90 studiepoäng.

Yrkeshögskolorna ordnar även öppen yrkeshögskoleundervisning inom alla utbildningsområden. Inga krav på basutbildning finns för öppna yrkeshögskolestudier. Studierna består av genomförda studieperioder som utgår från läroplanen. 

Yrkeshögskolorna ordnar också specialiseringsutbildning som omfattar minst 30 studiepoäng. Specialiseringsutbildningen svarar mot de kontinuerligt föränderliga kompetensbehoven i arbetslivet inom sådana sakkunnigområden där det inte finns ett utbildningsutbud som tillhandahålls på marknadsvillkor. Högskolorna kan ordna specialiseringsutbildning avgiftsfritt eller ta ut högst 120 euro per studiepoäng som ingår i studierätten. 

Yrkeshögskolorna kan även erbjuda kompletterande utbildning. Den ordnas endera på företagsekonomiska grunder eller som arbetskraftsutbildning. Den kompletterande utbildningen består av exempelvis utbildnings- och utvecklingsprogram som gjorts upp för företag och sammanslutningar samt öppet tillhandahållna utbildningsprogram såsom MBA-program. 

FInansiering av yrkeshögskolorna

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe