Bildning samt social- och hälsovård

Kontaktytorna mellan bildningstjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna är en omfattande och mångfasetterad helhet. Ett smidigt samarbete behövs till exempel mellan å ena sidan småbarnspedagogiken och de utbildnings-, ungdoms- motions- och kulturtjänster som kommunerna ansvarar för och å andra sidan rådgivningen, skolhälsovården, funktionshinderservicen, barnskyddet, familjearbetet och rehabiliteringen som välfärdsområdet ansvarar för. Dessutom ansvarar både kommunerna och välfärdsområdena för vissa tjänster för främjande av hälsa och välfärd samt elevhälsan.  

När det gäller bildningstjänster samt social- och hälsovårdstjänster stöder vi samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna och andra utbildningsanordnare samt fungerande samarbetsstrukturer.  Vårt mål är också att identifiera vilka kopplingar som bildningen och social- och hälsovården har till andra kontaktytor. I detta syfte diskuterar vi olika kontaktytefrågor med representanter för bildningstjänsterna och välfärdsområdena, ökar kunskapen om och insikterna i behovet av att utveckla kontaktytorna samt främjar beredningen av goda samarbetsmodeller i regionerna. Detta inbegriper olika evenemang, utbildningar och workshoppar där kan vi utarbeta rekommendationer, anvisningar eller annat material till stöd för beredningen av kontaktytorna i anslutning till de uppgiftsspecifika bildnings- och social- och hälsovårdstjänsterna.  

Ajankohtaista:

Yhteistyö kehitysvammaisten lasten iltapäivätoiminnassa kunnan ja hyvinvointialueen välillä on jatkossa mahdollista

Materiaalit

Sivistyksen ja soten yhdyspinnat, esitysmateriaali 25.11. (pdf)

Sivistyksen ja soten yhdyspinnat, webinaaritallenne 25.11. 

Taidekokoelmat ja julkinen taide (pdf)

UUTTA: Opiskeluhuollon järjestäminen vuonna 2023 - pikaopas muutoksessa

Sivistys- ja sote-palveluiden yhdyspinnat toimiviksi - seminaarin 3.11. esitysmateriaali (pdf)

 

Bekanta dig med kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor

Vi tar fram instruktioner och verktyg för att stödja kommuners och välfärdsregioners allmänna samverkansstrukturer och planeringen av kontaktytor.  Vi hjälper kommuner och välfärdsregioner i planering av samverkan, verksamhetsmodeller och arbetsfördelning.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe