Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen vid arbets- och näringsbyråerna övergår till kommunerna 1.1.2025

Detta är ett nytt statsandelsåliggande som finansieras med icke öronmärkta statsandelar. Kommunernas finansieringsansvar utvidgas. Till kommunerna överförs också upphandlingsuppgifter som hör till NTM-centralernas offentliga arbetskraftsservice och utbetalningsuppgifter som hör till UF-centrets offentliga arbetskraftsservice. 

Förändringarna inom den omfattande och länge väntade reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 sker stegvis. Åren 2023 och 2024 kan ses som en övergångsperiod, då man utreder, förbereder och drar upp riktlinjer för en permanent modell för främjande av sysselsättningen. I och med reformen inrättas 45 sysselsättningsområden i Finland, som ansvarar för den administrativa organiseringen av arbetskraftsservicen.

Oavsett hur AN-tjänsterna organiserats administrativt och sysselsättningsområdenas struktur, kan invånarna vända sig till den egna kommunen med frågor som gäller AN-tjänsterna, på samma sätt som när de söker till exempel tekniska tjänster eller information om en dagvårdsplats. Den egna kommunen står åtminstone till tjänst med handledning och råd så att man kommer vidare på servicevägen

De sysselsättningspolitiska kommunförsöken är en typ av laboratorium där olika verksamhetssätt och verksamhetsmodeller testas. Kommunförsöken pågår fram till 31.12.2024, och den nya kommunbaserade modellen för främjande av sysselsättningen inleds genast därefter, 1.1.2025. Det handlar inte bara om att främja sysselsättningen, utan framför allt om att stärka livskraften i respektive region. Reformen av AN-tjänsterna ger kommunerna ytterligare redskap.

Evenemang

TE24-tuumaustunti 17.6. kl 14-15: Tietojen saanti työvoimapalveluissa (på finska)

Kommunförbundets webbinarier om reformen av AN-tjänsterna (på finska) (också material från tidigare evenemang)

Information om infowebbinarier och evenemang som arrangeras av UF-centret (på finska)

AN-tjänster 2024, webbinarier

31.1.2024 Aktuellt om AN-reformen - kommunikation (inbandning) | presentationsmaterial (pdf)

27.9.2023 AN-tjänsterna och integrationslagen – två reformer på samma gång (inbandning) | presentationsmaterial (pdf)

31.3.2023 AN-reformen på svenska (inbandning) | presentationsmaterial (pdf)

> Frågor och svar från infotillfällena

Kommunförbundets arrangerade under hösten 2023 en rad webbinarier under rubriken AN-tjänster 2024. Webbinarierna behandlade olika teman i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna. 

Kommunförbundets målsättning är att ge kommunerna relevant information om hur reformen framskrider, att stödja dem i beredningen och ge underlag för diskussion.

- Gå till sidan AN-tjänsterna 2024 - webbinarierna 2023 enligt teman (på finska)

 

E-post om AN-tjänsterna 2024 på svenska 

Anmäl intresse för att få e-post med aktuell information på svenska om stödet för AN24-reformen genom att lämna din adress på blanketten.

Aktuellt

Reformen av AN-tjänsterna 2024: Frågor som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal

Ny publikation: Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Anvisning om vad som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal.

Vår anvisning från maj baserar sig på Kommunförbundets allmänna anvisning om samarbetsavtal. Anvisningen är inte en avtalsmall som ska tillämpas direkt, utan en anvisning om vad som åtminstone ska beaktas i samarbetsavtalet för ett sysselsättningsområde. 

Handbok för genomförande av reformen av AN-tjänsterna

God praxis

AN24-reformen i Kuhmo, Nådendal och Lojo:
Tre exempel på kommuners förberedelser inför AN-reformen (pdf, 50 sidor, på finska)

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets- och näringsreformen 2024

Dokumentet i PDF-format är indelat i tre delar: den nationella beredningen av reformen, centrala utgångspunkter för ledningen av reformen och en egentlig färdplan med exempel. Bland exemplen finns en checklista som konkretiserar det mål som eftersträvas när verksamheten inleds.

lateral-image-left

Digitala tjänster och informationssystem

Dokumentet är uppdelat i fyra delar: utgångspunkter för utarbetande av digitala tjänster, en tjänstevägsbeskrivning, en färdplan till stöd för kommunernas beredning samt en sammanfattning och förslag till vidare utredning. På finska.

lateral-image-right

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.