Kommunikation och marknadsföring

Kunnan avoin viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista. Kuntaliitto tukee kuntien viestintää ja markkinointia muun muassa selvityksillä ja oppailla, isännöimällä erilaisia viestinnän verkostoja sekä järjestämällä viestinnän ja markkinoinnin tilaisuuksia.  

Saat Kuntaliiton viestinnältä tukea työhösi Kuntaliiton jäsenpalveluperiaatteiden mukaisesti. Voit esimerkiksi:

  • olla mukana verkostoissa ja osallistua niiden tapahtumiin
  • osallistua Kuntaliiton järjestämiin muihin viestintäaiheisiin tapahtumiin
  • keskustella ajankohtaisista ja kuntaanne askarruttavista asioista
  • pyytää Kuntaliiton asiantuntijoita pitämään puheenvuoroja tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Kuntaliitto ja Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä viestintäkoulutusta kuntakentän viestintäväelle, asiantuntijoille, johdolle ja luottamushenkilöille.  

Kuntaliiton viestintäyksikkö vastaa lisäksi Kuntaliiton viestinnästä, markkinoinnista ja osaltaan yhteiskuntasuhteista. Uutishuoneesta löytyy Kuntaliiton tiedotteita, ajankohtaista-uutisia ja bloggauksia. Myös uutiskirjeet ovat hyvä tapa seurata kuntasektorin toimintaa. 

Kuntaliitto ja Kuntaliitto-konserni sosiaalisessa mediassa sivulle on koostettu yhteen Kuntaliitto-konsernin toimijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

Öppna alla

Kuntien viestijöiden verkostot

Jaamme yhteistä viestinnän ja markkinoinnin osaamistamme Facebookissa Kuntaviestintä ja -markkinointi -ryhmässä. Ryhmä on kuntien viestintään, verkkoviestintään ja markkinointiin liittyvien aiheiden keskustelualusta. Ryhmä on suljettu ja ylläpitäjä hyväksyy kunta- tai kuntataustaisten organisaatioiden toimijat ryhmään. 

Lisäksi jättämällä alle yhteystietosi tulet saamaan sähköpostitse tietoa muun muassa Kuntaliiton organisoimista viestintä- ja markkinointitapahtumista, kilpailuista sekä muista viestintään ja markkinointiin liittyvistä asioista. Käsittelemme tietoja Kuntaliiton asiakas- ja sidosryhmäselosteen mukaisesti.

Liity kuntaviestijöiden verkostoon

Kuntien viestijöiden tapaamiset

Järjestämme vuosittain kymmenisen verkostotapaamista kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden viestijöille. Pääosa tapaamisista järjestetään etäyhteyksin, ja ne ovat 2-3 tunnin mittaisia.

Osa tapaamisista on suunnattu suljetuille ryhmille (esimerkiksi suurten kaupunkien viestintäjohtajat ja maakuntaliittojen viestijät). Näistä tapahtumista emme kerro julkisesti.

Suurimpaan osaan tapahtumista voit päättää osallistua oman kiinnostuksesi pohjalta. Saat tiedot tapahtumista kuntaviestijöiden Facebook-ryhmän kautta tai jättämällä tietosi alla olevalla lomakkeella. Tiedot löytyvät myös näiltä sivuilta.

Järjestämme myös vuosittain live-tapaamisia esimerkiksi Kuntamarkkinoiden yhteydessä. Lisäksi kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden verkkoviestijöiden verkoston kaksipäiväinen tapaaminen järjestetään yhteistyössä vuosittain vaihtuvan isäntäkaupungin kanssa. 

Tapahtumia vuonna 2022:

Tapahtumia vuonna 2023:

  • Miten organisoida pienten kuntien viestintä. Ajankohta auki.
  • Kuntien verkkoviestijöiden tapaaminen. Kaksipäiväinen live-tapahtuma toukokuussa Vaasassa.
  • Kuntien kansanvälinen viestintä. Alustavasti elo-syyskuun taitteessa.
  • Viestintäseminaari Kuntamarkkinoilla syyskuussa.

Oppaat ja selvitykset

Kuntaliiton tuottamat viestintäoppaat löytyvät Kuntaliiton julkaisuista. Tuoreimmat oppaamme ovat:

Suunnitelma tulevista viestinnän kyselyistä.

Kuntaliitto toteuttaa säännöllisesti kolmea selvitystä: kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin sekä verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön selvitykset. 

Tuorein viestintäselvitys on vuodelta 2017 ja markkinointikysely vuodelta 2021. Tästä pääset verkkoviestintää ja sosiaalisen median käyttöä koskeviin selvityksiin: 2020, 20192018201720162015 ja 2014.

Olemme myös keränneet kuntien ja kuntayhtymien viestintäohjeita ja selvityksiä.

Viestintäkoulutus ja puheenvuorot

Kuntaliitto ja Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä viestintäkoulutusta kuntakentän viestintäväelle, asiantuntijoille, johdolle ja luottamushenkilöille. FCG:n koulutuskalenterissa on muun muassa Kunnan viestintä -koulutusohjelma, sekä lukuisia viestinnän ja verkkoviestinnän kursseja. Lisäksi tarjolla on tilauskoulutusta esimerkiksi kunnan hyvästä viestintäkäytännöstä ja kriisiviestinnästä.

Kuntaliitto ei järjestä koulutuksia. Sen sijaan kunnat ja kuntataustaiset organisaatio voivat pyytää Kuntaliiton asiantuntijoita pitämään puheenvuoroja jäsenpalveluperiaatteidemme mukaisesti. Olemme ajoittain vierailleet esimerkiksi johtoryhmän kehittämispäivällä tai henkilöstön koulutuksissa.

Julkaisuja viestinnästä ja markkinoinnista

Fungerande tvåspråkighet i kommunerna

Den här uppdaterade publikationen har som mål att fungera som stöd för en- och tvåspråkiga kommuner. Å ena sedan hjälper den kommunen att bättre följa språklagstiftningen i sin verksamhet men ger också konkreta verktyg för en bättre förvaltning på båda nationalspråken. Förmågan att kunna ge service på två språk stärker demokratin och är första steget mot en språkligt hållbar kommun.
Läs publikationen

Kuntien viestintään liittyviä blogeja

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.