Samhällen och markanvändning

Vi bevakar kommunernas intressen i lagstiftning och ansvisningar om markanvändning, byggande och boende. Vi förbättrar kommunernas och framför allt stadsregionernas förutsättningar att trygga en enhetlig samhällsstruktur och tillgången till tjänster. Vårt mål är att stärka en helhetsbetonad stadspolitik och tillhörande avtal. Vi ger kommunernas sakkunniga och förtroendevalda råd och utbildning och sprider information om god praxis och goda erfarenheter.

Publikationer

Kloka beslutsfattare - friskare kommuninvånare

Sammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen

lateral-image-left

Markanvändnings- och bygglagen revideras – engagera kommunerna!

tags
Anne Jarva

Förnamn
Anne
Efternamn
Jarva
utvecklingschef, markanvändning och planläggning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2034
Mobiltelefon
+358 50 573 6810
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö