Forskningsprojekt

Likartade kommuner

 

Vad has gjorts i projektet? Omständiheter och andra fakturer har klartlagts. Data har samlats in. En statistisk utredning av vilka fakturer som förklarar kostnaderna. Urval av likartade kommuner på basis av resultaten. Egna modeller har byggts up för olika helheter: grundläggande utbildning, småbarnspedagogik, migration, förskoleundervisning.

Likartade kommuner (Samankaltaiset kunnat SAKU) är ett forskningsprojekt inom Kommunförbundet, där man med hjälp av en statistisk metod har utrett vilka faktorer som förklarar skillnaderna i kostnader mellan kommunerna.

På basis av undersökningsresultaten letar modellen för varje kommun fram så likartade jämförelsekommuner som möjligt och ger en likhetsprocent enligt valda omständigheter och beslutsfaktorer.

Den första pilotmodellen som publiceras för kommunerna behandlar de faktorer som förklarar kostnadsskillnaderna inom småbarnspedagogiken.  

I framtiden kommer projektet att erbjuda:

  • Information om olika faktorers kostnadseffekter
  • Information för kommunerna om likartade kommuner
  • En grund för effektivitetsjämförelser
  • Vägledning för utvecklingen av det finansiella systemet

Bloggar:

Mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen kustannuksiin?

Bilagor:

Metodbeskrivning för projektet Likartade kommuner (på finska)

Likartade kommuner inom småbarnspedagogik (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information