Digitalisering, informationshantering och tillgänglighet

Tips om digitalisering, informationshantering och tillgänglighet 2/2023

Här har vi samlat en mängd tips om evenemang och information relaterade till digitalisering, informationssäkerhet och tillgänglighet.

I den här listan:

Intresseanmälan nu öppen - föreslå innehåll för Digveckan 2023!

För andra gången genomför Kommunförbundet en hel temavecka med digitala ämnen som berör kommuner och innehållsmässigt spelar kommunerna själva och de intressenter som har ett nära samarbete med kommunerna en viktig roll.  

Vi bjuder därför in dig att delta i programmet på digiveckan för att berätta om ditt eget utvecklingsarbete och digitala teman av intresse för kommuner.

Mer information om ansökningsprocessen och en länk till ansökningsformuläret finns på www.kuntaliitto.fi/digiviikko (på finska)

Många kommuner delar samma frågor och funderingar när det gäller att utnyttja digitaliseringen och vi tror att erfarenhetsutbyte är nyttigt och till glädje för alla kommuner. Det är viktigt för oss att även lyfta fram utmaningar relaterade till digitalisering i kommuner – ingen annan tar upp dessa frågor till diskussion för vår räkning!   Lämna förslaget senast den 23 april 2023. Förslag behandlas i Kommunförbundet både när de kommer in och veckan efter ansökningstidens utgång. De som lämnat förslag kommer att kontaktas senast i början av maj, senast den 10 maj 2023.

Kommunförbundet förbehåller sig rätten att bestämma vilka förslag som ska väljas till programmet. Vi kan också föreslå ändringar relaterade till till exempel tillgänglig tid.

VILL DU PRESENTERA PÅ SVENSKA? Skicka en e-post med din idé till mig, mattias.lindroth@kommunforbundet.fi, så funderar vi tillsammans på det här!

Webbinarium 10.3.2023: Hur förbereder man sig för hot om informationssäkerhet? Information och lärdomar från cyberattacken mot Keuda.

Notera kräver anmälan senast 8.3. På finska.

I slutet av november förra året 2022 utsattes Keuda för en allvarlig cyberattack. På grund av attacken mot ICT-miljön stängdes nätverks- och serveranslutningar som en försiktighetsåtgärd för att begränsa ytterligare skador. En akutgrupp tillsattes för att hantera situationen.

I webbinariet kommer vi att höra om hur situationen som orsakats av cyberattacken fortskrider ur både den tekniska enhetens och verksamhetens synvinkel samt ledningen av krissituationen.

Evenemanget vänder sig till chefer för yrkesutbildningsanordnare, informationssäkerhetsansvariga och andra intresserade av temat. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras senare på evenemangssidan.

 Anmälan till webbinariet 8.3.

Svenskt projekt om att texta videor: ”Alla kan texta!”

Det svenska företaget Funka erbjuder möjlighet att delta i ett projekt för att öka textningen av videor på webben. De ordnar två olika informationstillfällen inför en textningsaktion som startar 15 mars.

Det är alltså samma information som ges vid båda tillfällen, vi erbjuder två olika tillfällen för att så många som möjligt ska kunna komma.

 • Informationsmöte, tillfälle 1: Tisdag 28 februari 09.30-11.00
 • Informationsmöte, tillfälle 2: Onsdag 8 mars 13.30-15.00

Informationsmötet är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig. Begränsat antal platser.
Vid informationsmötet går vi igenom:

 • Projektets textningsaktion och hur din organisation kan delta (mer information nedan)
 • Hur din organisation kan autotexta (live eller i efterhand, med och utan manuell kvalitetskontroll)
 • Information om projektet och instruktioner för att komma igång med att texta.

Textningsaktionen genomförs 15 mars – 15 juni

Den gemensamma aktionen har tre delmål:

 • att öka medvetenheten om behovet av textning,
 • att visa på hur lätt det är att texta, och
 • att använda svensk autotext i stor skala för att på så vis bidra till bättre träffsäkerhet i autotextningen i framtiden.

Alla organisationer kan vara med i aktionen, oavsett tidigare erfarenhet av textning.

 • Ni börjar med att besvara en enkät om hur, vad och varför ni textar.
 • Vi ser gärna att så många som möjligt i er organisation får möjlighet att svara, inte bara de som är ”ansvariga” för textningen utan även de som kan ha nytta av den. Men det är naturligtvis ni själva som bestämmer vilka enkäten ska spridas till.
 • Därefter använder ni det verktyg för autotextning som passar er bäst och textar så många möten, webbinarier och direktsändningar som möjligt under perioden 15 mars – 15 juni. Det är naturligtvis ni själva som väljer verktyg och vad som ska textas.
 • Det finns information och instruktioner på projektwebben och om ni har frågor finns det möjlighet att få svar från våra projektmedarbetare på mail.
 • Efter textningsaktionen får ni svara på en liknande enkät en gång till, för att se om vi har lyckats uppnå någon förändring inom organisationen.
   

> Om projektet Alla kan texta! (deltagande i projektet är kostnadsfritt)

Digitaliseringsmätare och situationsbild 2023

Finansministeriet har tillsammans med intressenter sammanställt förslag på mätare för digitalisering anpassade för nyckelresultaten inom området för offentliga digitala tjänster.

Nedan finns länkar till förslagen som samlats in hittills. När det gäller dem kan du rösta på de förslag som du tycker bäst mäter nyckelresultatet i fråga. Du kan ge en röst för varje förslag. Det är också möjligt att komma med nya förslag på saker/mått som ska mätas i förhållande till nyckelresultat. Målet är dock att få ett begränsat antal mätare. Nu finns chansen att påverka!

Omröstningen om förslag till offentliga servicemätare är öppen fram till och med den 3 mars 2023. Enkäten samlar ingen information om respondenterna.

 • Mål 11 En betydande del av offentliga tjänster digitaliseras eller automatiseras på ett människocentrerat sätt
 • Mål 12 Interoperabla digitala offentliga tjänster möjliggör smidiga transaktioner för medborgare, företag och organisationer även internationellt
 • Mål 13 Offentliga tjänster produceras enligt den övergripande säkerhetsmodellen

Infotillfälle om ny förvaltningslagstiftning som gäller automatiserat beslutsfattande

Den förnyade lagstiftningen om automatiskt beslutsfattande har godkänts av riksdagen 23.2.2023. Justitie- och finansministerierna ordnar ett infotillfälle om innehållet den 7.3 kl 9-10:30 på Teams. Om du är intresserad av att delta, anmäl dig via den här länken:  https://link.webropolsurveys.com/S/DEE2C78F12B414C9

Juridikkliniken: Dataskydd och rätten att ta del av handlingar

Ida Sulin, ledande jurist vid Kommunförbundets juridiska enhet, berättar på en kort video om dataskyddet och rätten att ta del av handlingar. Hon förklarar hur myndigheterna agerar när någon ber att för privat eller journalistiskt bruk få ta del av innehållet i en offentlig handling som innehåller personuppgifter. Videon är textad till svenska. Om inte den svenska texten syns direkt beroende på dina inställningar, hittar du den i inställningarna för videon (kugghjulet).

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.