Kommunala beslutsfattares syn på digitaliseringen

Digitaliseringen av kommunala tjänster med kunderna i fokus, satsning på ledarskap och en ny förvaltningskultur är de viktigaste punkterna i kommunledningen och i beslut som gäller digitalisering.

De kommunala beslutsfattarna anser att det är viktigt att man har fokus på kunderna i digitaliseringen av tjänster och att man satsar på ledarskapet och gör det möjligt att förnya det. De tycker också att förvaltningskulturen kunde vara djärvare och mer konkret när man fattar beslut om digitaliseringen i kommunerna. Majoriteten av beslutsfattarna anser det vara viktigt att kommuninvånarna får delta i utvecklingen av tjänsterna.

När det gäller digitaliseringen anser beslutsfattarna att de främsta utmaningarna är bristen på kunnande och att kommunens datasystem inte kan uppdateras tillräckligt fort till en rimlig kostnad. Dessutom är nuvarande praxis så djupt rotad att den ger upphov till förändringsmotstånd.

Bland utvecklingsförslagen nämns bland annat riktiga strategiska val med tanke på helheten och kunderna, tydlig målformulering, fokus på kunden och en strävan att engagera kunden, och ledarskap som stöder processerna och utvecklarnas och experternas nätverksarbete. Beslutsfattarna önskar en gemensam syn och vision om vad digitaliseringen innebär, vad man vill uppnå och vilka åtgärder som ska vidtas i den egna organisationen.

Resultaten framgår av en enkät där man kartlagt kommunernas syn på och erfarenheter av digitaliseringen av kommunala tjänster och hört sig för om utvecklingsförslag. Materialet till undersökningen har samlats in som en del av en ARTTU2-enkät riktad till de medverkande kommunernas ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare år 2015. Kommunförbundet samordnade och Åbo Akademi ansvarade för undersökningen. Och dessutom följdes Sibbo kommun under 2014–2016 i ett utvecklingsprojekt för digitalisering av tjänster i hela organisationen.

De kommunala beslutsfattarnas syn på betydelsen av följande delområden när de leder kommunen och/eller fattar beslut om digitalisering av kommunernas tjänster i ARTTU2-kommuner hösten 2015

 

Rapport: Kommunala beslutsfattares syn på digitaliseringen Nytt i publikationsserien ARTTU2, 9/2017

Närmare upplysningar: Marja Teljamo, Sibbo kommun, marja.teljamo(at)sipoo.fi, ARTTU2-programmet forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

 

Programmet ARTTU2 och de medverkande kommunerna

I programmet ARTTU2 utreds hur reformerna har inverkat på den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledarskapet, personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommunerna i ARTTU2: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

Forskningsprogrammets webbsidor: www.kommunforbundet.fi/arttu2

Kuntapäättäjien näkemyksiä ja kokemuksia digitalisaatiosta ARTTU2-kunnissa

ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2017. Tutkimuksella haluttiin selvittää kuntien näkemyksiä ja kokemuksia kuntapalveluiden digitalisoinnista sekä etsiä kehittämisehdotuksia. Kuntalaiset ovat yhä enenevässä määrin kansainvälisiä ja valveutuneita

narrow

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow
Etiketter