Svensk- och tvåspråkiga nätverk

Kommunsektorns översättarnätverk

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Om du vill ansluta dig till nätverket, kontakta Linn Meander!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman