Marianne Pekola-Sjöblom är Kommunförbundets forskningschef.

Marianne Pekola-Sjöblom på Twitter: @M_PekolaSjoblom

Kommunalvalet ligger bakom oss men ingen fara, vi har en hel del val att vänta. Och dessutom kan vi följa kommunalvalen i våra grannländer: i höst i Estland och Danmark, nästa höst i Sverige och på Island och om ett par år i Norge. Esterna har nyss röstat i kommunalval. Och i Danmark blir det region