Kommunförbundets styrelse

Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod går ut när förbundsdelegationen valt nästa styrelse. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunförbundets styrelse 2018-2021

Ordförande Joona Räsänen (SDP), Lojo
I vice ordförande Sari Rautio (Saml), Tavastehus
II vice ordförande Tapani Tölli (C), Tyrnävä

Ledamöter

 • Kokko Annika, Saml
 • Rautio Sari, Saml
 • Sankelo Janne, Saml
 • Sazonov Daniel, Saml
 • Lehtonen Harri, SDP
 • Lyly Lauri, SDP
 • Räsänen Joona, SDP
 • Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa, C
 • Taponen Merja, C
 • Tölli Tapani, C
 • Lumela Meri, Gröna
 • Rantanen Tuomas, Gröna
 • Kankaanniemi Toimi, Sannf
 • Korhonen Martti, VF
 • Nylander Mikaela, SFP

Ersättare i inträdesordning

 • Mäkinen Tapani, Saml
 • Talvitie Mari-Leena, Saml
 • Autto Heikki, Saml
 • Ikonen Anna-Kaisa, Saml
 • Lepola Kaisa, SDP
 • Röppänen Neeta, SDP
 • Alatalo Juuso, SDP
 • Pelttari Pekka, C
 • Seppälä Topi, C
 • Karjalainen Mira, C
 • Hertell Sirpa, Gröna
 • Saario Mari, Gröna
 • Reijonen Minna, Sannf
 • Minkkinen Minna, VF
 • Ollikainen Mikko, SFP

Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Följande styrelsemedlemmar sitter i arbetsutskottet: Joona Räsänen, ordf. (SDP), Toimi Kankaanniemi (Sannf), Martti Korhonen (VF), Meri Lumela (Gröna), Mikaela Nylander (SFP), Sari Rautio (Saml) och Tapani Tölli (C).

Styrelsen sammanträder enligt följande år 2020:

 • 13.2.2020 kl. 10
 • 19.3.2020 kl. 10
 • 23.4.2020 kl. 10
 • 28.5.2020 kl. 10
 • 27.8.2020 kl. 10
 • 24.9.2020 kl. 10
 • 22.10.2020 kl. 10
 • 5.11.2020 kl. 10
 • 26.11.2020 kl. 10
 • 17.12.2020 kl. 10

Styrelsens mötesspråk är finska. Styrelsens föredragningslistor och protokoll skrivs på finska. Styrelsens protokoll och den senaste föredragningslistan publiceras på webben, du hittar dem här: Kuntaliiton hallitus.

Nina Eriksson

Förnamn
Nina
Efternamn
Eriksson
Förvaltningssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2220
Mobiltelefon
+358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundet Holding Ab
 • Finlands kommunstiftelse sr
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Administrativa tjänster