Kommunförbundets styrelse

Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod går ut när förbundsdelegationen valt nästa styrelse. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kommunförbundets styrelse 2018-2021

Joona Räsänen (SDP) från Lojo valdes till ny styrelseordförande på förbundsdelegationens höstsammanträde 27-28.11.2019.

 

Sari Rautio

Tapani Tölli

 

I vice ordförande
Sari Rautio (Saml)
Senior Advisor
Hämeenlinna

II vice ordförande 
Tapani Tölli (C)
Tyrnävä

Ledamöter

 • Kokko Annika, Saml
 • Rautava Risto, Saml
 • Rautio Sari, Saml
 • Sankelo Janne, Saml
 • Lehtonen Harri, SDP
 • Lyly Lauri, SDP
 • Räsänen Joona, SDP
 • Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa, C
 • Taponen Merja, C
 • Tölli Tapani, C
 • Lumela Meri, Gröna
 • Rantanen Tuomas, Gröna
 • Kankaanniemi Toimi, Sannf
 • Korhonen Martti, VF
 • Nylander Mikaela, SFP

Ersättare i inträdesordning

 • Mäkinen Tapani, Saml
 • Talvitie Mari-Leena, Saml
 • Autto Heikki, Saml
 • Ikonen Anna-Kaisa, Saml
 • Korhonen Ari, SDP
 • Lepola Kaisa, SDP
 • Röppänen Neeta, SDP
 • Pelttari Pekka, C
 • Seppälä Topi, C
 • Karjalainen Mira, C
 • Hertell Sirpa, Gröna
 • Saario Mari, Gröna
 • Reijonen Minna, Sannf
 • Honkasalo Veronika, VF
 • Ollikainen Mikko, SFP

Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Följande styrelsemedlemmar sitter i arbetsutskottet: Joona Räsänen, ordf. (SDP), Toimi Kankaanniemi (Sannf), Martti Korhonen (VF), Meri Lumela (Gröna), Mikaela Nylander (SFP), Sari Rautio (Saml) och Tapani Tölli (C).

Styrelsen sammanträder enligt följande år 2020:

 • 13.2.2020 kl. 10
 • 19.3.2020 kl. 10
 • 23.4.2020 kl. 10
 • 28.5.2020 kl. 10
 • 27.8.2020 kl. 10
 • 24.9.2020 kl. 10
 • 22.10.2020 kl. 10
 • 26.11.2020 kl. 10
 • 17.12.2020 kl. 10

Styrelsens mötesspråk är finska. Styrelsens föredragningslistor och protokoll skrivs på finska. Styrelsens protokoll och den senaste föredragningslistan publiceras på webben, du hittar dem här: Kuntaliiton hallitus.

Nina Eriksson

Förnamn
Nina
Efternamn
Eriksson
Förvaltningssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2220
Mobiltelefon
+358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundet Holding Ab
 • Finlands kommunstiftelse sr
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Administrativa tjänster