Forskningsbaserad information om kommuninvånarna

Invånarundersökningen 2020

Iloisia kuntalaisia

Vad anser kommuninvånarna om hemkommunens verksamhet, service, påverkan och beslutsfattande? Är hemkommunen är viktig? Det är frågor som kommer att ställas till sammanlagt 30 500 finländare under våren 2020.

Kommunförbundets invånarundersökning 2020 ger kommunerna forskningsbaserade fakta som stöd för kommunens beslutsfattande och verksamhetsutveckling.

En enkät kommer att skickas ut per post till kommuninvånare i sammanlagt 43 kommuner av olika storlek och typ runt om i landet.  De kommunvisa urvalen varierar enligt kommunstorlek mellan 300 och 2000.

Kommunerna som ingår i undersökningen representerar kommuner av olika storlek och typ från alla delar av landet och är ett generaliserbart urval för hela kommunsektorn.

Invånarundersökningen 2020 är en fortsättning på de undersökningar som Kommunförbundet utfört regelbundet under årens lopp.  De tidigare invånarenkäterna genomfördes som en del av ARTTU2-forskningsprogrammet 2015 och 2017.  Motsvarande omfattande kommuninvånarenkäter har genomförts ända sedan 1996 inom det tidigare forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen (ARTTU) och forskningsprogrammet KommunFinland 2004.

kuntalaistutkimuksen tutkimuskunnat

De medverkande kommunerna är följande:  Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Juuka, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimito, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Liperi, Nivala, Nådendal, Oulainen, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi,  Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vanda, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkätresultaten kommer att publiceras i etapper och enligt tema under 2020.  De kommuner som deltar i undersökningen får tillgång till den egna kommunens resultat i början av hösten.

Bekanta dig med resultaten av invånarundersökning 2017

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information