Invånarundersökningen 2024 – forskningsbaserad information om kommuninvånarna

Vad anser kommuninvånarna om hemkommunens verksamhet, service, påverkan och beslutsfattande? Är hemkommunen är viktig? Det är frågor som kommer att ställas till sammanlagt 32 900 finländare under våren 2024.

Kommunförbundets Invånarundersökning 2024 ger kommunerna forskningsbaserade fakta som stöd för kommunens beslutsfattande och verksamhetsutveckling. 

En enkät kommer att skickas ut per post till kommuninvånare i sammanlagt 46 kommuner av olika storlek och typ runt om i landet.  De kommunvisa urvalen varierar enligt kommunstorlek mellan 300 och 2200.

Kommunerna som ingår i undersökningen representerar kommuner av olika storlek och typ från alla delar av landet och är ett generaliserbart urval för hela kommunsektorn.

Invånarundersökningen 2024 är en fortsättning på de undersökningar som Kommunförbundet utfört regelbundet under årens lopp.  Senaste invånarenkäten genomfördes våren 2020 som en del av forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025.

Motsvarande omfattande kommuninvånarenkäter har genomförts ända sedan 1996 inom det tidigare forskningsprogrammet ARTTU2, forskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen (ARTTU) och forskningsprogrammet KommunFinland 2004.

Kuva, joka sisältää kohteen piirros, kartta, taide

Kuvaus luotu automaattisesti

De medverkande kommunerna är följande: Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Esbo, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Ilomants, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Keuru, Kides, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Nivala, Nådendal, Oulainen, Parkano, Petäjävesi, Pielavesi, Pudasjärvi, Puolanka, Raseborg, Rautalampi, Reso, S:t Michel, Salo, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Toholampi, Torneå, Vanda, Vasa, Villmanstrand, Virdois, Virolahti, Vörå och Åbo.

Enkätresultaten kommer att publiceras i etapper och enligt tema under hösten 2024 och våren 2025.  De kommuner som deltar i undersökningen får tillgång till den egna kommunens resultat i början av hösten.

Bekanta dig med resultaten av Invånarundersökning 2020.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information