Forskning

tutkimus

Kommunförbundets forskningsverksamhet består av forsknings- och utredningsprojekt som gäller kommunerna och kommunala aktörer. De utförs både vid Kommunförbundet och i samarbete med aktörer som bedriver eller främjar kommunal forskning, framför allt universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut.  

Forsknings- och utredningsprojekten innehåller mångsidig forskning om kommunerna och kommunala aktörer. Vi utreder bland annat olika praxis och lösningar i kommunerna samt förändringar som skett eller kommer att ske i kommunerna i syfte att främja välfärd, bildning, sysselsättning, livskraft, ett fungerande samhälle, en god förvaltning, bra ledarskap och demokrati.  

Forsknings- och utredningsresultaten används till att utveckla kommunernas verksamhet, för prognostisering och intressebevakning och i ett bredare perspektiv för samhällelig debatt om kommunernas verksamhetsförutsättningar och utmaningar. 

Läs mer:

kaupunkiin

Kaupunkiin! Keskusteluja kaupungistumisen vaikutuksista

Kaupunkiin! -projektissa tarkastellaan, miltä muun muassa väestökehitykseen, työpaikkoihin, ekologiseen kestävyyteen, talouteen ja palvelurakenteeseen sekä elinvoimaan liittyvät kysymykset näyttäytyvät Suomessa 23 kaupungin (C23) valossa.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information