Kommunförbundets tjänster

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundet stöder kommunerna.

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundet stöder kommunerna.

Kommunförbundet betjänar kommuner och avtalsparter med expertis inom kommunsektorn, sektorövergripande och inom teman som berör alla kommunaktörer.

Våra medlemstjänster är

Intressebevakning

Intressebevakningen är vår viktigaste uppgift. Vi bygger en hållbar framtid för kommunerna och hela samhället. Genom samverkan får vi större genomslagskraft. Läs mer om intressebevakningen

Rådgivningstjänster

Du som är beslutsfattare eller aktör i kommunsektorn: Stötte du på ett problem i arbetet? Behöver du råd? Fråga våra sakkunniga! Kommunförbundets rådgivningstjänst erbjuder råd som bygger på gedigen kompetens. Läs mer om våra rådgivningstjänster.

Utvecklings- och innovationstjänster

Vi stöder utvecklingen i kommunsektorn. Vi identifierar utmaningarna i kommunsektorn och söker tillsammans med kommunerna effektiva lösningar på dem. Vårt forskningsprogram om kommuner genomförs som en del av innovationsverksamheten och i samarbete med våra partner, kommunerna och städerna. Läs mer om våra utvecklings- och innovationstjänster.

Informationstjänster

Vi producerar tillförlitlig information om och för kommuner. Vi erbjuder verktyg som stöder ditt arbete och beslutsfattande. Läs mer om våra informationstjänster.

Nätverk och evenemang

Våra nätverk erbjuder kompetens och utbyte av erfarenheter som stöd i det dagliga arbetet. Du kan också delta i intressebevakningen. Tillsammans har vi större genomslagskraft! Läs mer om våra nätverk och evenemang och kom med!

Kommunikationstjänster

Vi håller dig uppdaterad om aktuella företeelser i kommunsektorn. Vi ser till att kommunerna syns i samhällsdebatten. Läs mer om våra kommunikationstjänster.

Svenska teamet och våra svenskspråkiga sakkunnigabetjänar kunderna också på svenska.

Registraturen och arkivetbetjänar också kommunerna och våra intressentgrupper.

Information om Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken får du här.

Kommunförbundets arkiv

Vi registrerar och arkiverar dokument som sänds till Kommunförbundet och Kommunarbetsgivarna och som uppkommer inom deras verksamhet. Vi bevarar viktig information.

lateral-image-right

Kommunförbundets medlemsservice

Kommunförbundet bevakar kommunernas och hela kommunsektorns intressen, erbjuder kommunerna tjänster och möjlighet till utveckling och stärker deras självstyrelse.

lateral-image-left

Nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Beställ våra nyhetsbrev!

lateral-image-right

Heders- och förtjänsttecken

Med heders- och förtjänsttecken tackar och belönar man för värdefullt arbete. Anställda och förtroendevalda i din kommun uppskattar tecken. Hederstecken beviljas av Kommunförbundets styrelse.

lateral-image-left

Informationsprodukter och informationstjänster

Kommunförbundet erbjuder kommun- och regionspecifika informationstjänster. Statistiken produceras i regel av statistikmyndigheterna.

lateral-image-right