Kommunförbundets tjänster

Kommunförbundet betjänar kommuner och avtalsparter med expertis inom kommunsektorn, sektorövergripande och inom teman som berör alla kommunaktörer.

Våra medlemstjänster är

  • Intressebevakning
  • Rådgivning
  • Utvecklings- och innovationstjänster
  • Informationsprodukter- och informationsservice
  • Nätverk och evenemang
  • Kommunikationstjänster

Intressebevakningen som vi bedriver för kommunerna är proaktiv påverkan i rätt tid.

Rådgivningstjänsten erbjuder sakkunskap på webben men också – framförallt för våra medlemmar och avtalsparter – personliga sakkunnigtjänster.

Utvecklings- och innovationstjänsten för kommunerna är effektinriktad samutveckling. Vårt forskningsprogram om kommuner genomförs som en del av innovationsverksamheten och i samarbete med våra partner, kommunerna och städerna.

Informationstjänsten, med analyser, datamaterial, publikationer och verktyg stödjer kommunerna i beslutsfattande som utgår från kunskap.

Våra nätverk och evenemang samlar kommunala aktörer från hela landet.

Kommunikationstjänsterna behandlar aktuella frågor och stödjer kommunernas kommunikation. Vi främjar hela kommunsektorns synlighet och ser till att sektorn får sin röst hörd. 

Svenska teamet och våra svenskspråkiga sakkunniga betjänar kunderna också på svenska.

Registraturen och arkivet betjänar också kommunerna och våra intressentgrupper.

Information om Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken får du här.

Kommunförbundets arkiv

Vi registrerar och arkiverar dokument som sänds till Kommunförbundet och Kommunarbetsgivarna och som uppkommer inom deras verksamhet. Vi bevarar viktig information.

lateral-image-right

Kommunförbundets medlemsservice

Kommunförbundet bevakar kommunernas och hela kommunsektorns intressen, erbjuder kommunerna tjänster och möjlighet till utveckling och stärker deras självstyrelse.

lateral-image-left

Nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Beställ våra nyhetsbrev!

lateral-image-right

Heders- och förtjänsttecken

Med heders- och förtjänsttecken tackar och belönar man för värdefullt arbete. Anställda och förtroendevalda i din kommun uppskattar tecken. Hederstecken beviljas av Kommunförbundets styrelse.

lateral-image-left

Informationsprodukter och informationstjänster

Kommunförbundet erbjuder kommun- och regionspecifika informationstjänster. Statistiken produceras i regel av statistikmyndigheterna.

lateral-image-right