Kommunpulsen

pulssen

Kommunförbundet utvecklar sin intressebevakning och sina redskap för kundarbetet och har i november 2017 tagit i bruk Kommunpulsen.

Kommunpulsen är en snabbenkät som vi genomför för att snabbare än tidigare kunna tillvarata medlemmarnas och kundernas åsikter i utvecklingen av Kommunförbundets  intressebevakning och tjänster. Avsikten är att genom tre till fyra enkäter per år ta pulsen på aktuella frågor och också lyfta fram stämningarna från kommunfältet till diskussion i den offentliga debatten.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information