Kommunsammanslagningar

Kuntaliitos

En kommunsammanslagning är ett strategiskt val som kommunerna gör för att bättre kunna anta framtidsutmaningarna. Nyttan av kommunsammanslagningar syns ofta inte på kort sikt. Genom en strategisk sammanslagning eftersträvas snarare effekter som möjliggör framtidsutveckling i regionens livs- och konkurrenskraft och den övergripande utvecklingen av servicesystemet. En lyckad kommunsammanslagning förutsätter en fungerande förändringsledning och ett strategiskt ledarskap.

De senaste nio åren, dvs. 2007–2016, har 75 kommunsammanslagningar genomförts i Finland. Under denna tid har antalet kommuner minskat med 119, alltså med ungefär en fjärdedel. År 2006 fanns det 431 kommuner i Finland, inklusive kommunerna på Åland, och år 2016 var antalet kommuner 313, varav 16 på Åland.

Finansministeriet har bestämt, att framställningar om sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft 1.1.2019 ska tillställas finansministeriet före den 27.4.2018.

Kommunstrukturlag (1698/2009)

Aktuellt om kommunsammanslagningar

En utredning om kommunsammanslagning mellan Vasa och Korsholm pågår under 2018. Förslag om kommunsammanslagningar som ska träda i kraft nästa år ska lämnas in före utgången av april 2018. I början av 2019 genomförs inte en enda kommunsammanslagning.  De senaste åren har det förekommit flera utredningar om kommunindelningar. En mer ingående uppräkning av utredningarna och sammanslagningarna framgår av bilagorna. År 2017 genomfördes två kommunsammanslagningar: Euraåminne och Luvia samt Kuopio och Juankoski.  För Kuopios del var det den femte kommunsammanslagningen under 2000-talet. Sammanslagningen mellan Rääkkylä och Kitee hävdes genom ett beslut av HFD. Beslutet kan läsas HÄR. Under år 2016 genomfördes fyra kommunsammanslagningar: Säkylä och Kjulo, Hollola och Hämeenkoski, Lahtis och Nastola samt Kurikka och Jalasjärvi.

tags