Pressmeddelande, 

Uleåborg, Vanda och Kurikka belönades för sitt klimatarbete

(Kommunförbundet informerar 9.5.2014) Omvandlingen av en avstjälpningsplats till en skidanläggning i Uleåborg, energihushållningsarbetet i Vanda och kampanjen för minskat matsvinn i Kurikka belönades i dag som kommunernas bästa klimatåtgärder. Åtgärderna fick beröm särskilt för att de bekämpar klimatförändring och fokuserar på att minska uppkomsten av utsläpp. Kommunförbundet belönade kommunernas bästa klimatåtgärder nu för sjunde gången.

 

Landskapsanpassningen och ändringen av avstjälpningsplatsen, som underhålls av Uleåborgs avfallshantering, till skidcentret Ruskotunturi är ett bevis på att man kan stävja klimatförändringen genom att erbjuda nya alternativa tjänster. Problemet kan bli till en lösning.

– I Uleåborg har  metan från en gammal avstjälpningsplats redan länge tagits till vara och metoderna är etablerade. Utnyttjandet av avstjälpningsplatser till annat bruk är däremot krävande. I Uleåborg blev lösningen att omvandla avstjälpningsplatsen till en slalombacke. Klimatskäl, i detta fall minskning av kommuninvånarnas förorenande trafik och ordnande av nytt serviceutbud för kommuninvånarna är tydliga resultat, säger Kalevi Luoma, energiingenjör vid Kommunförbundet, som motivering till valet av klimatåtgärd.

– Ruskotunturi har goda förutsättningar att bli en skidort för lokal turism och rekreation och stärka kommunens livskraft.

Tyglade energiutgifter genom konkurrensutsättning i Vanda

I konkurrensutsättningen av energihushållningen i samband med upphandling av byggnadsautomation fokuserar Vanda stad på att minska och effektivisera energianvändningen i första hand genom utnyttjande av befintlig teknik i 15 byggnader. 

Genom en investering om cirka 3 500 euro nåddes besparingar på 300 000 euro första året och utsläppen av växthusgaser minskades med 1 100 ton. Besparingarna har nåtts i huvudsak i uppvärmningen av bygg-nader.

– Alla kommuner kan bli bättre på effektiv och rimlig energiförbrukning i det befintliga byggnadsbeståndet. En snabb och tillämpbar lösning kan vara att köpa nödvändig kompetens utanför kommunorganisationen, säger Luoma.

I Kurikka slängs inte mat i soporna

En kampanj för att minska matsvinnet i Kurikka stad startade med en utbildning för renhållnings- och måltidsservicepersonalen, uppföljning av mängden bioavfall och fastställande av jämförelsevärden. Målet var att minska den matmängd som blir bioavfall, avfallshanteringskostnaderna, onödiga råvarukostnader och miljöbelastningen.

Resultaten av kampanjen mot matsvinn var strålande eftersom svinnet minskade vid varje matställe med minst en tredjedel och högst två tredjedelar.

– Kampanjen kunde föras från kommunens kök till dem som använder måltidsservice samt till hemmen och undervisningen och fostran i skolorna och daghemmen. Särskilt positivt med kampanjen var att fokus var på hela processen och särskilt dess början, dvs. ändamålsenlig upphandling och användning av råvaror.

 

Närmare upplysningar:

Kalevi Luoma, juryns kontaktperson, energiingenjör, Kommunförbundet, tfn 0500 824 641
Markku Illikainen, direktör med ansvar för avfallshanteringen, Uleåborgs stad, tfn 044 703 3950
Marita Tamminen, projektchef, sakkunnig i energieffektivitet, Vanda stad, tfn 0400 818 209
Maarit Annala, servicechef med ansvar för renhållnings- och måltidsservice, Kurikka stad, tfn 050 389 1801

 

 

Mer på webben

Etiketter