Uleåborg

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kaupungintalo, Kirkkokatu 2a

Postadress

PB 1 90015 OULUN KAUPUNKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@ouka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
564
Språkförhållande
Finskspråkig