Vanda

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Stationsvägen 7

Postadress

01300
VANDA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@vantaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
092
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet